Syyskokous: Perussuomalainen Helsinki ry:n sääntömääräinen syyskokous

20.10.2019 klo 13:00 - 18:00

Perussuomalainen Helsinki ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
sunnuntaina 20.10.2019 klo 13.00 alkaen osoitteessa: Valkea talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten syyskokousasioiden lisäksi
jäsenistön hallitukselle osoittama vaatimus sekä siitä johtuvat
mahdolliset toimenpiteet.

Kokouksen kokoonkutsujana hallitus

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEN 20.10.2019 esityslista
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja ääntenlaskijat
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Todetaan äänioikeutetut jäsenet sekä muut läsnäolijat
5) Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
6) Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi kalenterivuodeksi
7) Päätetään hallituksen muiden varsinaisten jäsenten (2–10)
lukumäärästä seuraavalle kalenterivuodelle
8) Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
9) Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavaksi
kalenterivuodeksi
10) Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden jäsen- ja
kannattajajäsenmaksun suuruus
11) Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio
12) Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma
13) Päätetään kokousten koollekutsumistavasta ja muusta tiedottamisesta
14) Annetaan evästyksiä yhdistyksen eri elimissä toimiville ja/tai
valituille edustajille
15) Käsitellään hallituksen valmistelemat muut asiat
16) Jäsenistön hallitukselle osoittama vaatimus sekä siitä johtuvat
mahdolliset toimenpiteet
17) Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Ps. Huomioittehan vielä, että Puolueen ja Helsingin piirin jäsenmaksu on
maksettu. Tarjoiluvarausten johdosta pyydämme vahvistamaan
osallistumisen alla olevan lomakelinkin kautta:

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F9MiNtk4J1hdhjwUZ7&data=02%7C01%7C%7C3d6f131f28c14041098308d74a2dffb9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637059433872553186&sdata=E3w3An%2BzBSpTJ%2FfBxuaj4P95mX9hIRLhZE7vAttR9Bg%3D&reserved=0

Kartta latautuu...