Tule vaalitoimitsijaksi

HAEMME VAALILAUTAKUNTIEN TOIMITSIJOITA KEVÄÄN 2024 VAALEIHIN

Vuonna 2024 toimitetaan presidentinvaalin ensimmäinen vaali 28.1.2024 (ennakkoäänestys 17.1.-23.1.2024), mahdollinen presidentinvaalin toinen vaali 11.2.2024 (ennakkoäänestys 31.1.-6.2.2024) ja europarlamenttivaalit 9.6.2024 (ennakkoäänestys 29.5.-4.6.2024). Tarkoituksena on, että molemmissa vaaleissa toimivat samat vaalilautakunnat ja -toimikunnat.

Perussuomalainen Helsinki ry tekee esityksen keskusvaalilautakunnalle nimettävistä henkilöistä ja heitä esitetään toimitsijoiksi sekä presidentinvaaleihin että europarlamenttivaaleihin. Voit ilmoittautua toimitsijaksi alla olevan linkin kautta.

Tarvitsemme vielä lisää jäseniä ja varajäseniä, 23 paikkaa on vielä jäljellä. Jäsenen ja varajäsenen tehtävällä ei käytännössä ole eroa. Sekä varsinaiset että varajäsenet osallistuvat lautakun­nan työhön ja on välttämätöntä, että kaikki luottamusteh­tävään nimetyt ovat käytettävis­sä vaalipäivänä. Vaalilautakunnan tehtäviin kuuluu myös alustava ääntenlaskenta, joka suoritetaan äänestyshuoneiston sulkeuduttua. Kaikkien vaalilautakuntaan valittujen tulee osallistua ääntenlaskentaan. Jäsenen ja varajäsenen palkkio on 260 euroa, josta maksetaan 10% puoluevero. Vaalilautakuntien palkkioon sisältyy myös korvaus vaalipäivänä vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä.

Vaalitoimitsijalinkki:
https://docs.google.com/forms/d/1BO9M4gSCDOt1_x3cJB0e8paYCfj_KPt_jkjsY01wSKk/edit

Kes­kusvaalilautakunta tulee aikanaan antamaan vali­tuille luottamushenki­löille tarkemmat ohjeet työs­kentelyn käytännön järjestämises­tä. Kotiin tulee kirje jokaiselle, jossa on puheenjohtajan yhteystiedot ja toimitsijan on oltava yhteydessä puheenjohtajaan.

Vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntia koskevat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaiset rekisteriselosteet löytyvät seuraavasta linkistä https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja hallinto/hallinto/organisaatio/rekisteriselosteet.