Helsingin perussuomalaiset vastustaa erityisuimakortin kriteerien tiukentamista

Vammaisneuvosto (Vane) on lausunnossaan tuonut esille, ettei kannata tiukennuksia erityisuimakortin kriteereihin.

Erityisuimakortin kriteerien tiukentaminen on täysin ristiriidassa Helsingin kaupunkistrategian kanssa, jonka mukaan kaikkien ihmisten yhtäläiset oikeudet toteutuvat. Helsinki on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Helsingin kaupunki ei saa päätöksenteollaan toimia heikentäen vammaisten ihmisten täysimääräistä osallisuutta ja osallistumista yhteiskuntaan kaventamalla heidän oikeuksiaan ja etujaan. ”Kustannussäästöjen kohdistuessa kaikista heikompiosaisiin, vaikeutetaan entisestään vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia pitää huolta kunnostaan ja terveydestään”, toteaa Helsingin perussuomalaisten puheenjohtaja Juhani Strandén.

Liikunta-ohjelma on yksi kaupunkistrategian kärkihankkeita, sillä Helsingissä jokaisen, iästä ja terveydentilasta riippumatta, tulee voida elää hyvää elämää. Helsingin kaupungin tavoitteena on kaikkien helsinkiläisten, myös kaikkien pitkäaikaissairaiden ja vammaisten kaupunkilaisten liikkumisen ja liikunnan harrastamisen edistäminen ja tukeminen kaikin mahdollisin keinoin.

Vammaisiin ja pitkäaikaissairaisiin kohdistuvasta leikkauksesta mahdollisesti saatavat säästöt eivät toteudu erityisuimakortin kriteereitä tiukentamalla. Erityisuimakortin kriteerien tiukentamista, ei voi perustella yhdenvertaisuuden näkökulmasta, jota YK:n vammaissopimus edellyttää. Kriteerien leikkauksilla poistettaisiin useat pitkäaikaissairaat erityisuimakortin edun piiristä.

Asiaa käsitellään seuraavaksi Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnassa 31.1.2023.

 

Lisätietoja:

Perussuomalainen Helsinki ry – Helsingin piiri
Juhani Strandén
Puheenjohtaja
0400-469062
pj@nullperushelsinki.fi

Vammaisneuvoston jäsen
Marko Joensuu
040-5602299
1vpj@nullperushelsinki.fi

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa