Helsingin tulee luopua salaisista sopimuksista kiinteistökonsulttien kanssa

Helsingin kaupungin maaomaisuuden myynnit ja vuokraukset ovat merkittäviä tulonlähteitä kaupungille. Niillä on myös suuri vaikutus siihen, minkälaiseksi kaupunkikuva kehittyy sekä kuinka laadukkaasti suunniteltuja, hyvin rakennettuja, terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä koteja ja asumisympäristöjä ihmisille rakennetaan. Myös asumisen hintaan kyseisillä päätöksillä on vaikutusta.

Kaupunginvaltuusto tekee toistuvasti päätöksiä tonttien myymisestä ja vuokraamisesta. Tämän takia päätöksen tekijöillä tulee olla mahdollisimman hyvät ja ajantasaiset tiedot kiinteistöjen markkinahinnoista eri kaupunginosissa. Myös aiheesta kiinnostuneiden kuntalaisten, kiinteistönomistajien ja yritysten tulisi tasapuolisuuden nimissä tietää vallitsevista käytännöistä, jotta ei syntyisi pienintäkään epäilystä sen suhteen, että jotakin tahoa olisi suosittu tai syrjitty tonttien hinnoitteluissa ja luovutuksissa.

Siksi on tärkeää, että Helsingin kaupungin myymällä tai vuokraamalla luovuttaman tonttimaan hinta-arviot saatetaan julkisen keskusteluun. Helsinkiläisillä valtuutetuilla ja kuntalaisilla, joita asia koskettaa ja kiinnostaa, pitäisi olla mahdollisimman oikea tieto kulloinkin käsittelyssä olevasta tontin markkinahinnasta, jotta aiheesta voidaan keskustella.

Helsingin kaupunki on ostanut arviointiin liittyviä palveluja toistuvasti mm. Catella Property Oy:ltä. Kyseisen yhtiön laatimia arviokirjoja on ollut kaupunginvaltuuston kokousjärjestelmässä esityslistojen liitteenä. Esimerkiksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.2.2022 (§ 31 Asia/5) liitteenä oli 10.12.2021 päivätty arviokirja AK-rakennusoikeudesta Helsingin Kuninkaantammessa tontilla 33416/I, osoitteessa Paletinkierto 4, 00430 Helsinki. Kyseisen arviokirjan sivulla 4/19 todetaan seuraavalla tavalla:

“Tämä arvio on luottamuksellinen Catella Property Oy:n ja tilaajan välillä. Catella Property ei kanna mitään vastuita kolmansia osapuolia kohtaan. Arviota ei saa julkaista kokonaan tai osissa, eikä siihen tai sen sisältämiin arvioinnin lukuihin, arvioijien nimiin tai ammatillisiin sidonnaisuuksiin saa tehdä viittauksia ilman Catella Property Oy:n kirjallista lupaa.”

Valtuuston kokouksen jälkeen pyysin kirjallisesti Catella Property Oy:ltä lupaa tietojen käyttämiseen, mutta tämä lupa minulta evättiin vedoten siihen, että ”kyseessä on luottamuksellinen arvio meidän ja tilaajan välillä.”

Koska Helsingin kaupunki on kyseisen asiakirjan tilaaja, esitän, että jatkossa Helsingin kaupunki ei tilaa konsulteilta vastaavanlaisia salaiseksi leimattuja arviokirjoja vaan ainoastaan julkisia asiakirjoja. Tällöin arviokirjojen hinta-arvioiden perustelut ja johtopäätökset tonttihinnoittelusta ovat myös julkisesti arvioitavissa, mikä lisää osaltaan päätöksenteon avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta.

Ystävällisin terveisin,

Pirkko Ruohonen-Lerner

kaupunginvaltuutettu, Helsinki

pirkko.ruohonen@nullgmail.com

puh. 050 512 2788

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa