Perussuomalaiset kannattavat Talin golfkentän muuttamista asuinkäyttöön

Perussuomalaisten Helsingin piirin hallitus päätti 3.2.2014 pitämässään kokouksessa asettua yksimielisesti kannattamaan kaupunginvaltuutettu Muttilaisen aloitetta Talin golfkentän muuttamista asuinkäyttöön soveltuvilta osin.

Helsingin kaupungin tekemän selvityksen mukaan 47 hehtaarin kenttäalueesta 11 hehtaaria sopisi erinomaisesti asuinrakentamiseen. Rakentamisen jälkeen alueelle jäisi vielä tilaa hyvin 9-reikäiselle golfkentälle tai muille virkistysalueille. Olemme lisäksi vakuuttuneita, että tässä vaihtoehdossa uusi asuinalue voidaan toteuttaa tavalla, joka ei estä jäljelle jäävää golftoimintaa, vaan golfkenttä voi toimia osana tiivistä kaupunkirakennetta.

Vaikka virkistys- ja liikuntamahdollisuuksien säilyttäminen Helsingissä on tärkeää, kokonaisuus huomioiden Perussuomalaisten kanta on, ettei Talin golfkenttä nykyisessä muodossaan ole tältä osin hyvä ratkaisu. Talin kenttä ei ole avoin kaikille harrastajille, mutta kaupungin rajojen sisältä löytyy kaksi muuta kaikille avointa, täysikokoista hyvää golfkenttää Paloheinästä ja Vuosaaresta. Lisäksi Laajasalossa on jokamieskenttä, jota ollaan laajentamassa. Myös naapurikaupungeissa on monipuolista golftarjontaa eikä Talin kenttä ole enää teknisesti parhaasta päästä. Kun lisäksi otetaan huomioon golfkierrokseen kuluva aika (6-7 h), matka kentälle tuskin muodostuisi pääkaupunkiseudun golftarjonta huomioiden kenellekään kynnyskysymykseksi.

Lisäksi Perussuomalaiset haluavat kiinnittää huomiota Talin golfkentän tämänhetkiseen rahoitusmalliin: vaikka golfklubin jäsenistö ei ole lajin harrastajien köyhimmästä päästä, reilun 47 hehtaarin kokoisesta alueesta maksetaan vain noin 67’000 euron vuosivuokraa. Tällainen vuokratuki seuralle ei ole perusteltua etenkään, kun Helsinki kärsii merkittävästä asuntopulasta ja muuttamalla alue asuntokäyttöön kaupunki voisi kiinteistöviraston laskelmien mukaan saada alueesta useamman miljoonan euron vuotuiset tontinvuokratulot.

Kun otetaan huomioon kaupungin tavoite tuottaa 5500 uutta asuntoa vuodessa sekä samalla kasvattaa joukkoliikenteen kulkutapaosuutta, pitävät Perussuomalaiset myös tältä osin järkevänä, että jo nyt erittäin hyvien liikenneyhteyksien päässä oleva Talin alue kaavoitettaisiin asuinkäyttöön. Tällöin alueen asukasmäärän kasvaessa myös viereisen Munkkivuoren joukkoliikenneyhteyksiä olisi tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta kehittää samanaikaisesti. Nykyinen raitiovaunuyhteys Munkkiniemeen voitaisiin jatkaa Turunväylän pohjoispuolelle Munkkivuoren kautta uudelle asuinalueelle, mahdollisesti Pitäjänmäen asemalle saakka. Vaihtomahdollisuus raidejokeriin tai rantaradan paikallisjuniin parantaisi merkittävästi myös Munkkivuoren asukkaiden joukkoliikenneyhteyksiä ja lyhentäisi matka-aikoja erityisesti ruuhka-aikaan.

Perussuomalaiset pitävät tärkeänä monipuolisten liikunta- ja virkistysmahdollisuuksien säilyttämistä Helsingissä, mutta laajan asuinrakentamiseen hyvin soveltuvan maa-alueen varaaminen yksityiselle golfklubille huomattavaan alihintaan lähellä tonttipulasta kärsivän kaupungin keskustaa ei ole oikeudenmukaista eikä mahdollista yhdyskuntarakenteen tarkoituksenmukaista kehittämistä. Talin alueen hyödyntäminen asuntorakentamiseen parantaisi merkittävästi kaupunkimme taloutta sekä täydentäisi luontevasti alueella jo olevaa asuntokantaa. Samalla se takaisi arvokkaan virkistysalueen kehittämisen kaikkien kaupunkilaisten käyttöön.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa