Perussuomalaiset: Kantaväestön vähenemisen syyt Helsingissä selvitettävä

Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmä on huolissaan Helsingin kaupungin pito- ja vetovoimasta. Helsinki oli vuonna 2021 koko maan muuttotappiollisin kaupunki ja Helsingistä muuttaa pois 25–44-vuotiaita kotimaan kieliä puhuvia työssäkäyviä sekä lapsiperheitä. Tilalle Helsinkiin muuttaa pääasiassa vieraskielistä väestöä ulkomailta.

”Helsinki on ollut vuosikausia muuttovetovoimatutkimuksen ykköstilalla, mutta parissa vuodessa Helsinki on romahtanut muuttovetovoimassa koko maan hätäpäähän ja alustavien tietojen mukaan tammi-huhtikuussa 2022 tilanne näyttää pahenevan. Siksi vaadimme, että kaupunki selvittää jatkossa syyt pois muutolle ja päivittää asuntotuotannon sekä maakäytön vastaamaan todellisia tarpeita. Todelliset syyt saadaan selville kysymällä poismuuttajilta itseltään, ei arvailemalla”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Mari Rantanen korostaa.

Kaupungin asumisen ja maankäytön ohjelmassa asuntorakentamisen tavoite on 7000 asuntoa vuosittain ja tavoitetta nostetaan 8000 asuntoon vuonna 2023. Ottaen huomioon kaupungin epäsuotuisa väestökehitys ja noussut kustannustaso siihen liittyvät taloudelliset riskit, on tarpeen pohtia uudelleen rakentamisen määrää.

”Kaupungin kasvutavoitteet kuvastavat koronaa edeltävää aikaa ja perustuvat vanhentuneisiin ennusteisiin. Järjettömän suuria rakentamistavoitteita on perusteltu korkeilla asumiskustannuksilla. Kaupunki ei kuitenkaan yhtäältä ole tutkinut, ovatko kasvaneet asuntotuotantomäärät todellisuudessa vaikuttaneet asumiskustannuksiin millään tavoin, tai toisaalta sitä, ovatko korkeat asumiskustannukset merkittävä syy kaupungista ulos suuntautuvaan muuttoliikkeeseen, vai onko taustalla jotain aivan muuta. Jos kyse on esimerkiksi siitä, että lapsiperheet muuttavat pois turvallisemman kasvuympäristön tai oppimisrauhan kouluissa perässä, mikään lisärakentamisen määrä ei korjaa tilannetta”, Rantanen huomauttaa.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt muuttoliikkeen syiden selvittämistä koskevan ryhmäaloitteen kaupunginvaltuuston tämän päivän kokouksessa.

Lisätietoja:

Mari Rantanen

valtuustoryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja

040 571 5371

marirantanen@nullelisanet.fi

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa