Perussuomalaiset: Malmin lentokentän säilyttämisen puolesta puhuvat luontoarvot sekä järki

Perussuomalainen Helsinki järjesti torstai-iltana Facebook Live -paneelikeskustelun Malmin lentokentällä. Funkkistyyliin rakennettu kenttä on yksi Helsingin matkailunähtävyyksistä, ja myös museovirasto on luetteloinut kentän valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi, puoltaen sen säilyttämistä.

Miksi Malmille on alun perin rakennettu lentokenttä eikä asuntorakennuksia?

”Helsingin kaupunginhallituksen valiokunta valitsi lentokenttäalueeksi asutuspoliittisista syistä maaperältään kehnoksi tiedetyn Tattarisuon alueen ja lähtökohtaisesti syynä oli se, että alueelle ei koskaan kannattaisi lähteä tekemään asuntorakentamista. Sen takia päädyttiin Malmin lentokentän nykyiseen sijaintipaikkaan”, alusti varavaltuutettu Juhani Strandén.

Nykyään alue on myös kaupunkiluonnoltaan ainutlaatuinen niittyalueineen ja uhanalaisine perhos- ja lintulajeineen. Lisäksi alueella on myös Helsingin arvometsäkohteita, joissa on havaittu liito-oravia. Alue on myös valtakunnallisen rakennetun kulttuuriympäristön kohde (RK2009).

Entä, jos Malmin lentokentälle nyt rakennetaan asuntoja?

”Meillä voi hyvin äkkiä olla täällä alue, jota joudutaan korjaamaan jatkuvasti, koska se vajoaa, ja siitäkin tulee vielä lisää päästöjä. Typerin idea ikinä ruveta rakentamaan hirvittävän suurta asuinaluetta alueelle, josta on jo aikaisemmin todettu, ettei se sovellu rakentamiseen kaikkien muiden vaikutusten ohella”, vastaa varavaltuutettu Nuutti Hyttinen.

Juuri rakennuttamisen aiheuttamat valumavedet ovat suurin riski luonnon ja vesistöjen suhteen. ”Katsotaan sitten, miten tärkeä tämä uhanalainen liito-orava on kentän suojelun osalta, miten otetaan nämä luontoarvot ja uhanalaiset eliölajit huomioon. Vielä Longinojan osalta siellähän on tämä uhanalainen vuollejokisimpukka, joka on suojeltu Euroopan alueen luontodirektiivissä”, Strandén jatkaa.

Entä hiilidioksidipäästöt?

”Helsinki tähtää kaikissa strategioissaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Tässä Malmin lentokenttäalueen rakentamisessa kuitenkin unohdetaan kuitenkin aivan kokonaan esirakentamisesta johtuvat päästöt. Rakentaminen vaatisi järjettömän määrän betonipaaluja. Tämä tarkoittaisi sitä, että esirakentamisen päästöt veisivät pohjan kaikilta Helsingin tavoitteilta. Lisäksi maaperän sulfidisavi aiheuttaa merkittävän riskin siitä, että saven kuivuessa syntyy rikkihappoa, joka tuhoaa paalutukset”, Hyttinen huomauttaa.

Kaikissa muissa rakennushankkeissa Helsingissä valvotaan erittäin tarkkaan, että luontoarvoja ei pilata, mutta Malmin kohdalla mikä tahansa tuntuu olevan sallittua. Vaikka vaakakupissa ovat luontoarvojen ja vaelluskalojen tuhoaminen tai valtavat hiilidioksidipäästöt, pääasia tuntuu vihervasemmistolle olevan pelkästään se, että lentokenttä saadaan tuhottua hinnalla millä hyvänsä. Perussuomalaiset puolustavat Malmin lentokentän säilyttämistä ja valtuustoryhmä on johdonmukaisesti äänestänyt valtuustossa säilyttämisen puolesta.

Helsingissä 15.1.2021

Lisätietoja:

Mika Raatikainen
valtuustoryhmän puheenjohtaja
0505121372

Nuutti Hyttinen
varavaltuutettu
0400246182

Juhani Strandén
varavaltuutettu
0400469062

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa