Perussuomalaiset vastustavat Palmian pilkkomista

Palmia on toimitila- ja hyvinvointipalveluja tuottava Helsingin kaupungin omistama liikelaitos. Tuore konsulttiselvitys esittää, että Palmia pilkottaisiin ja samalla kiinteistö-, siivous- ja turvapalveluiden osalta toiminta yhtiöitettäisiin.

Konsulttiselvityksestä huolimatta Palmian toimintojen yhtiöittämiselle ei ole toiminnallisia eikä taloudellisia perusteita. Lasku yhtiöittämisestä lankeaisi helsinkiläiselle veronmaksajalle.

Yhtiöittäminen johtaa kaupungin palvelujen alasajoon ja nostaa palvelukustannuksia

Yhtiöittämisessä ei ole nähtävissä liiketaloudellisia perusteita, koska yhtiöittäminen merkitsee kilpailua suurten ulkomaalaisten palveluyritysten kanssa. Tämä voi lyhyellä aikavälillä johtaa hintojen polkemiseen kaupungin oman palvelutuotannon alasajamiseksi, mutta aikanaan lisää palvelujen hankinnan kustannuksia.

Palmiassa työskentelee noin 3 000 henkilöä huolehtien ruokapalveluista, siisteydestä, kiinteistönhuollosta, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista eri puolilla Helsinkiä. Kun palvelujen toteutus suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena vastaamaan kuntalaisten tarpeita, voidaan palvelut tuottaa tehokkaasti ja laadukkaasti.

Tällä hetkellä yli sata kuntaa Suomessa on palauttanut ulkoistettuja palveluita takaisin omaksi työksi. Syynä palauttamisiin on ollut palveluiden voimakkaasti noussut hinta ja heikentynyt laatu.

Palmian ammattilaiset ovat läsnä helsinkiläisten arjessa muun muassa kouluissa, päiväkodeissa, palvelukodeissa, sairaaloissa ja metroasemilla. Palmian selvitysraporttiin on kirjoitettu, ettei kaupungilla ole strategista intressiä kiinteistö-, siivous- ja turvapalveluiden tuottamisen osalta. Selvityksen linjaus on ennen kuulumatonta aliarviointia!

Palmian yhtiöittäminen heikentäisi suomalaista työelämää

Huomattava osa Palmian työntekijöistä on naisia, ja uudelleenjärjestelyillä olisi merkittävä vaikutus sukupuolten väliselle tasa-arvolle. Yhtiöittäminen tarkoittaisi jo valmiiksi pienituloisten kuntatyöntekijöiden työehtojen heikentämistä.

Ennen päätöksentekoa Helsingin kuntapäättäjän on kysyttävä itseltään, haluaako hän olla mukana huonontamassa suomalaista työelämää. Kauniin yhtiöittämispuheen takana oleva todellisuus tarkoittaa usein naisten työehtojen heikentämistä.

Tuoreen selvityksen mukaan yli kolmekymmentä kuntaa on käynyt alkuvuoden aikana yhteistoimintaneuvotteluja henkilöstösäästöistä. Samaan aikaan kunnat käyttävät konsulttityön ja muiden asiantuntijapalveluiden ostoon yhä enemmän rahaa. Yksin Helsinki osti vuonna 2013 konsulttipalveluja 77,8 miljoonalla eurolla.

Konsulttipalkkioiden ja yhtiöittämisten sijaan voimavarat pitäisi laittaa oman palvelutuotannon tuloksellisuuden parantamiseen. Vuonna 2012 Palmian liikeylijäämä oli kolme miljoonaa euroa, ja yhdessä henkilöstön kanssa tätä on mahdollista kasvattaa.

Kuntapäättäjä. Haluatko sinä olla mukana uhraamassa kaupunkilaisten pitkän tähtäimen edun siirtämällä kaupungin oman palvelutuotannon, jotta mm. veroparatiisiyritykset pääsevät apajille nyhtämään kyseenalaisin keinoin kaupungin perustoiminnoista liikevoittoa ja jakamaan sitä osakkeenomistajille?

Nuutti Hyttinen                                         Harri Lindell

puheenjohtaja                                             puheenjohtaja

Perussuomalaisten Helsingin piiri ry    Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa