Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmä peräänkuulutti vastuullista taloudenpitoa valtuustoseminaarissa 5.2.

Neljä vuotta sitten strategianeuvotteluissa perussuomalaiset eivät voineet sitoutua kaupunkistrategiaan, jonka lähtökohtana ei ollut helsinkiläisten verorahoilla tuotettujen palveluiden rajaaminen helsinkiläisille. Perussuomalaisten lähtökohtana on, että Helsingin ei kuulu toimia koko maailman sosiaalitoimistona. Perussuomalaiset ovat kuitenkin seuranneet strategian toteuttamisen kehittymistä sekä tuoneet valtuustossa esille epäkohtia ja muutosehdotuksia toimenpiteisiin liittyen.

”Strategiassa todetaan, että kaupunki on perusluonteeltaan palvelutehtävässä. Tämän ei kuitenkaan pidä tarkoittaa sitä, että kaupunki tarjoaa kaikenlaisia palveluita eri ryhmille ilman selkeitä kriteereitä, vaan palvelut on kohdistettava ensisijaisesti helsinkiläisille avun tarpeessa oleville heikompiosaisille vanhuksille, vammaisille, sairaille, mielenterveyspotilaille ja erityisen tuen tarpeen nuorille ja lapsille, kotihoidontuen Helsinki-lisää unohtamatta”, totesi ryhmäpuheenvuoron pitänyt varavaltuutettu Juhani Strandén.

Puheessa esitettiin kritiikkiä kävelykatujen lisäämisestä yhdistettynä pysäköintimahdollisuuksien ja yritysten toimintaedellytyksien heikentämiseen sekä raideliikenteen ja rakentamisen hankkeista, joiden kustannusarviot näyttävät ylittyvän jatkuvasti moninkertaisesti, esimerkkinä Kruunuvuorensilta. Kaupungin hallitsematon kasvu, turvallisuustilanteen heikentyminen ja ylimitoitetut rakennushankkeet sekä kaupungin luonto- ja virkistysalueiden tuhoaminen herättivät myös huolta.

”Helsingin tulee pitää huolta lähiviheralueista kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä sitä, että Helsinkiä rakennetaan hinnalla millä hyvänsä, huomioonottamatta virkistys- ja luontoarvoja sekä alueen asukkaiden mielipiteitä. Tästä hyvänä esimerkkinä Malmin lentokentän alue”, Strandén jatkaa.

Suomi on menossa Ruotsin tielle

Väestöennusteet ja asuntorakentamisen tarpeet on arvioitu yläkanttiin. Vuonna 2020 Helsinki kärsi muuttotappiosta, joka näkyy verokertymässä: erityisesti hyvätuloiset veronmaksajat muuttavat pois kaupungista. HS uutisoi 10.11.2020 ja virheellisesti nuorten alaikäisten rikosten määrän olevan laskussa; jutusta oli kuitenkin harhaanjohtavasti jätetty alaikäisten seksuaali- ja väkivaltarikokset kokonaan pois.

”Helsingistä on tullut ulkomaalaisten ja laittomasti maassa olevien sosiaalitoimisto, joka kuormittaa kaupungin sosiaalipalveluita äärimmilleen. Pääkaupunkiseudulla perustoimeentulon saajista jo yli 50% on vieraskielisiä, mikä lisää edelleen kaupungin kestävyysvajetta”, Strandén huomautti.

Perussuomalaisten mielestä haittamaahanmuuttoa lisääviä vetovoimatekijöitä ei tule enää lisätä. Jos ja kun leikkauksia joudutaan tekemään, ne on tehtävä palveluista, joiden järjestäminen ei ole pakollista Helsingille. Laittomasti maassa oleville ei pidä järjestää lisäpalveluita, vaan heidät on ohjattava heti palautusjärjestelmään.

Monimuotoiseen asumiseen, johon am-ohjelmassakin viitataan, tulee sisältyä myös kohtuuhintainen mahdollisuus autoa tarvitseville helsinkiläisille. Helsingin on keskityttävä kasvussaan enemmän siihen, että Helsingissä asuvat ja tänne töihin tai opiskelemaan tulevat ovat ensisijalla asuntojonoissa.

Vastuullinen taloudenpito edellyttää, että lisävelkaantuminen pysäytetään ja sopeuttamisohjelma otetaan käyttöön, kuten perussuomalaiset budjettineuvotteluissa edellyttivät.

Lisätietoja:

Mika Raatikainen
valtuustoryhmän puheenjohtaja
0505121372

Juhani Strandén
varavaltuutettu
0400469062

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa