Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmä: Perussuomalaiset haluavat turvallisen Helsingin, jossa peruspalvelut pelaavat

Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmä ei hyväksy Juhana Vartiaisen johtaman pormestariston esitystä kaupungin strategiaksi vuosille 2021-2024. Perussuomalaisten mielestä esitetty strategia ei puutu Helsingin negatiivisiin kehityskulkuihin eikä siten esitä niihin ratkaisujakaan.

Tavallinen helsinkiläinen arvostaa turvallisia katuja ja kouluja sekä peruspalveluja kuten lääkäriin ja hammaslääkäriin pääsyä, joihin nyt esitetty strategia ei vastaa. Strategia ei myöskään ota kantaa lainkaan siihen, että Helsingistä muuttaa työssäkäyviä lapsiperheitä pois ennätystahtiin ja kaupunkiin muuttavista valtaosa on vieraskielistä väestöä. Meillä sakkaa sekä pitovoima että vetovoima, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Mari Rantanen.

Perussuomalaiset esittävät, että tavallisen helsinkiläisen kannalta oleellisia ongelmia ja kielteisiä kehitystrendejä nostetaan selkeämmin esille ja tarjotaan ratkaisuja, jotka kohdistuvat näihin ongelmiin ja joiden voidaan realistisesti olettaa parantavan tilannetta.

Helsingin ongelmia ovat lisääntyvä turvattomuuden tunne julkisissa tiloissa, harmaan talouden lisääntyminen etenkin ravintola-, taksi- ja rakennusalalla, kasvava huumeongelma, asumisen sietämätön hinta, koulujen ja asuinalueiden eriytyminen sekä Helsingin vetovoiman väheneminen itsensä elättävien ja siten julkisen taloutta ylläpitävien ihmisten silmissä. On myös todettava avoimesti, että maahanmuutto etenkin EU-alueen ulkopuolelta ruokkii, ylläpitää ja pahentaa kaikkia näitä ongelmia.

Perussuomalaiset näkevät, että kaupunkia tulisi rakentaa kaupunkilaisille sen sijaan, että Helsinkiä kasvatetaan yltiöpäisellä monikulttuurisella metropoli-unelmalla, joka keskittyy lähinnä nykyisten ja tulevien maahanmuuttajien palveluihin.

Strategialuonnoksessa todetaan, että ”Helsinki on kaikille asukkailleen ja vierailijoille hyvä kaupunki, jossa turvallisuus ja kaikkien ihmisten yhtäläiset oikeudet toteutuvat”. Tätä periaatetta toteutetaan liian yksipuolisesti vähemmistöjen näkökulmasta. Helsinki on tällä hetkellä hyvä paikka yhtäältä hyvätuloisille, joille asumisen hinta ei ole ongelma ja joilla on varaa valita oma asuinpaikkansa (ja lastensa koulu), ja toisaalta niille, jotka maksattavat asumisena kokonaan yhteiskunnan varoista. Sen sijaan Helsinki ei ole hyvä paikka pieni- ja keskituloisille, työssä käyville ja oman asumisensa ja elämisenä rahoittaville ihmisille. Tämä hiljainen enemmistö tulee ottaa strategiassa päätöksenteon keskiöön, vaatii kaupunginhallituksen jäsen Jussi Halla-aho.

 

Lisätietoja:

6.10.2021

Mari Rantanen

040 571 5371

Valtuustoryhmän puheenjohtaja

Jussi Halla-aho

044 976 3628

Kaupunginhallituksen jäsen

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa