PS: Malmin lentokentän rakennushankkeet mahdollisesti laittomia ja ilmastotavoitteiden kannalta kyseenalaisia

Perussuomalaisten edustaja Helsingin kaupunginhallituksessa ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Mika Raatikainen kritisoi voimakkaasti kaupunginhallituksen tänään käsittelemiä kaavahankkeita sekä tapaa, jolla niitä viedään läpi.

”Tänään käsittelyssä olivat Nallenrinteen kaava kentän etelälaidalla sekä lentoasemankortteleiden kaava, joka koskee lentoasemarakennusten välitöntä ympäristöä, ovat ääriesimerkki siitä, kuinka Helsingissä luonto- ja ympäristöarvot ovat pelkkää puhetta. Vihreät sumuttavat kansalaisia väittämällä olevansa suojelemassa luontoa ja pelastamassa ilmastoa, kun samaan aikaan heidän johdollaan runnotaan läpi hankkeita, jotka tuhoavat uhanalaisten lajien elinympäristön”, Raatikainen moittii.

Malmin lentoasema-alueella on tehty uusia liito-oravaselvityksiä lokakuussa 2020 ja tammikuussa 2021.

”Selvitysten perusteella on todennäköistä, että kaava-alueella sijaitsee liito-oravien levähdys- ja pesäpaikkoja. Liito-orava on tiukasti suojeltu sekä EU:n luontodirektiivin että Suomen luonnonsuojelulain perusteella, eikä sen lisääntymis- ja levähdyspaikkoja saa hävittää tai heikentää. Nyt kuitenkin kaupunki haluaa rakentaa Lentoasemankortteleiden alueelle tästä välittämättä. Selvityksiä ei tehdä tai niiden tuloksia ei huomioida, eikä lain edellyttämää poikkeuslupaa ELY-keskukselta haeta. Ilman poikkeuslupaa on perusteltua epäillä, että kaava on lainvastainen. Tämä nostettiin esiin jo kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä, mutta kuten lautakunnassa, myös kaupunginhallituksessa asiasta päätettiin olla välittämättä. Tämä laiminlyönti voi aiheuttaa pitkän ja kaupungille kalliiksi tulevan valituskierteen”, Raatikainen huomauttaa.

Samoin on jätetty huomiotta rakentamisen ympäristövaikutukset ympäröivälle alueelle.

”Malmin lentokenttäalueen läheisyydessä sijaitsee Longinojan kaupunkipuro, jossa elää villejä luonnontaimenia. Puro kunnostettiin parin vuosikymmenen aikana pitkälti talkoovoimin. Nyt rakentamisesta aiheutuvat valumavedet uhkaavat tuhota satojen talkootyötä tehneiden urakan. Myös tältä osin lentokenttäalueelle rakentaminen on järjetöntä ja luontoarvoista piittaamatonta. Rakentaminen kestäisi vuosikymmeniä ja pohjarakentamisen liete kulkeutuisi puroon, maaperästä vapautuneen rikkisulfaatin ja siitä reaktiotuotteena syntyvän rikkihapon ohessa”, Raatikainen muistuttaa.

Myöskään rakentamisen ilmastovaikutuksia ei päätöksenteossa ole huomioitu asianmukaisesti.

”Asiakirjoissa puhutaan kauniisti hiilineutraalin kaupunginosan rakentamisesta, mutta samalla unohdetaan kokonaan rakentamisvaiheen päästöt. Helsinki leikkii pyrkivänsä vähentämään päästöjä ja olemaan hiilineutraali, mutta linjaus on tehty kierosti ja epärehellisesti niin, että puhutaan vain kaupungin alueesta. Kun paalutuksiin tarvittavat valtavat määrät betonia valmistetaan kaupungin rajojen ulkopuolella, siitä aiheutuvia päästöjä ei lasketa Helsingin päästöihin. Tämä on yksiselitteisesti väärin. Tarvittaisiin kokonaisvaltaista ilmastovaikutusten arviointia, jossa huomioitaisiin myös rakentamishankkeesta kaupungin ulkopuolella aiheutuvat päästöt. Tätä esitin, mutta esitystä tuki ainoastaan RKP:n Marcus Rantala. Näinkö ilmastohätätila näkyy käytännössä Helsingin vihervasemmiston toiminnassa: päästöt voidaan piilottaa sopivasti laskentakriteereillä kikkailemalla?”, Raatikainen ihmettelee.

Lisätietoja:

Mika Raatikainen

050 512 1372

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa