Toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta lykättävä

Hallitusohjelman kirjauksiin kuuluu oppivelvollisuusiän korottaminen 18 ikävuoteen ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuus. Lukiokoulutus sekä ylioppilastutkinto olisivat jatkossa täysin maksuttomia opiskelijan 20 ikävuoteen asti. Lisäksi oppimateriaalit, työvälineet sekä yli viiden kilometrin koulumatkat olisivat maksuttomia.

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli 26.5.2020 kokouksessaan lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi.

Uudistuksen vaikutukset kohdistuvat merkittävästi Helsinkiin, jossa nuorten ikäluokat kasvavat ja joista kymmenen vuoden kuluttua joka neljäs on vieraskielinen. Toisen asteen opiskelijoista noin 30% on tällä hetkellä ulkopaikkakuntalaisia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen Pia Kopran (ps) mukaan hallituksen esitysluonnoksen kustannusarviot ovat alimitoitettuja. Uudistus voi johtaa siihen, että kursseja ja lähiopetusta joudutaan vähentämään, etäopiskelua lisäämään ja ryhmäkokoja kasvattamaan.

Koulumatkojen maksuttomuus voi entisestään lisätä Helsingin houkuttelevuutta toisen asteen opiskelupaikkakuntana. Tällöin koulutuspaikkojen kasvava kysyntä saattaa heikentää helsinkiläisten nuorten mahdollisuuksia päästä kotikaupungissaan järjestettävään toisen asteen koulutukseen.

Uudistusta ei pidä toteuttaa nykyisessä taloudellisessa tilanteessa

Perussuomalaisten valtuustoryhmän mielestä uudistus kannattaa jättää myöhemmäksi. Koronapandemian seurauksena Helsingin rahoituspohja on merkittävästi heikentynyt. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että suurimmalle osalle toisen asteen opiskelijoista raha ei ole este koulunkäynnille.

Perussuomalaiset korostavat, että ”maksutonta” toista astetta ei ole, vaan kyse on siitä, kuka laskun maksaa. Valtuustoryhmä ei pidä perusteltuna tulonsiirtoa pienituloisilta duunareilta hyvätuloisten perheiden lasten ilmaisiin koulukirjoihin ja koulumatkoihin. Koulutuksen lisättävät resurssit on kohdistettava harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen, erityisopetukseen ja opetuksen tukitoimiin.

Lisätietoja:
Mika Raatikainen
Helsingin perussuomalaisten
valtuustoryhmän puheenjohtaja
p. 0505121372

Pia Kopra
Kaupunginvaltuutettu
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen
p. 0442446943

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa