Helsingin asukkaiden katuturvallisuus horjuu vakavasti ja on uhattuna

Helsingin Perussuomalaiset ottavat vahvasti kantaa Helsingin sisäisen katu- ja julkisten liikennevälineiden turvallisuuden nykytilasta. Vaadimme turvaamistoimenpiteitä kaupunkilaisiin kohdistuvien uhkien vuoksi. Kaupunkilaisten turvallisuudesta ei ole aikaisemmin tiedotettu systemaattisesti Helsingin kaupungin, poliisiviranomaisten tai HSL:n toimesta. Kohdennamme kannanoton kaikille näille toimijoille, sekä muille kaupunkimme asukkaiden turvallisuudesta kiinnostuneille.

Helsingin sisäisen turvallisuuden uusi haaste on muualta Helsinkiin tulleiden ulkomaalaisten turvapaikanhakijoiden, paperittomien henkilöiden ja katukeräjäläisten hallitsematon kasvu. Näistä johtuvia arkipäivän haasteita kaupungin asukkaille ovat rajat ylittävän järjestäytyneen ja tehokkaasti organisoidun rikollisuuden muodot, jotka näyttäytyy meille muun muassa roimasti nousseina julkisissa välineissä tapahtuvina ryöstöinä ja varkauksina. Tämä rikollisuus kohdistuu tällä hetkellä päivittäin kaupunkimme asukkaisiin.

Kaupunkilaisten turvallisuusympäristön muutokseen liittyy vahvasti täällä oleskelevien taloudelliset ongelmat ja järjestäytynyt rikollisuus. Helsinki ja sen asukkaat ovat uudessa tilanteessa, johon tämän hetkiset kaupungin päättäjät eivät ole kokonaisvaltaisesti vieläkään heränneet. Perussuomalaiset ovat erittäin huolissaan tilanteesta ja vaativat päättäjiltä sekä viranomaisilta nopeita toimenpiteitä helsinkiläisten arjen turvaamiseksi.

Tästä on kyse

Vuonna 2015 Helsingissä kirjattiin noin 75 000 rikosilmoitusta ryöstöistä ja varkauksista. Tällä hetkellä ilmoituksia on kirjattu poliisin järjestelmään jo 16 500, vaikka varsinainen ryöstöjen sesonki eli turistikausi ei ole edes käsillä. On siis odotettavissa, että näiden rikosten määrä ylittää tänä vuonna reilusti yli 100 000 ilmoituksen määrän. Lisäksi on odotettavissa henkilöön kohdistuneiden rikosten määrän kasvavan. Suurin osa uhreista on iäkkäitä tai työssäkäyviä naisia tai nuoria naisia, lapsia.

Viranomaisilla on tiedossa kaupunkimme asukkaisiin päivittäin kohdistuvan järjestäytyneen rikollisuuden eli ryöstöjen ja varkauksien kasvaminen. Tällä hetkellä Helsinkiä riivaa muun muassa ammattimainen laukkuvarkaiden joukko, jotka iskevät päivittäin kaupunkimme asukkaiden kimppuun, anastaen muun muassa heidän lompakoitaan. Rikollisilla on käytössään teknisiä pankkikorttien tunnukset selvittäviä laitteita, joilla he pääsevät välittömästi nostamaan tutulta Otto-automaateilta varat uhrin pankkitililtä.

Stop ryöstöille ja välitöntä tiedottamista kaupunkilaisille

HSL:n on kiitettävästi ottanut vartijat valvomaan metron sen asemien turvallisuutta. Helsingin Perussuomalaiset vaativat samalla tavalla myös raitiovaunujen ja bussien turvallisuusvalvonnan nostamista, sillä tällä hetkellä tilanne esimerkiksi ruuhkaisissa raitiovaunuissa on siellä kulkeville tällä hetkellä suorastaan vaarallinen. Riski joutua ammattimaisen varastajaliigan kohteeksi on merkittävästi kohonnut.

Vaadimme lisäksi raitiovaunuihin tiedotteita, joissa varoitetaan siellä kulkevia merkittävästi lisääntyneestä varkauden uhriksi joutumisesta. Poliisin ja kaupungin on myös lisättävä turvatiedottamista julkisten liikennevälineiden käyttäjille, jota näytetään muun muassa metron näyttötauluilla ja poliisin sekä kaupungin verkkosivuilla.

Rautatientorin telttaleirit purettava

Helsingin Perussuomalaiset vaativat, että Rautatientorilla lähes kuukauden käynnissä ollut kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden laiton leiri pitää lopettaa tai siirtää muualle virkamiesvoimin. Vetoamme kaupungin virkamiesjohtoon sekä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauriin, että toimenpiteet asian hoitamiseksi käynnistetään välittömästi. Katsomme, että tarvittaessa kaupungin tulee pyytää poliisilta virka-apua purkamaan molemmat mielenosoitukset. Rautatientorilla on koolla kielteisiä turvapaikkapäätöksiä vastustavia turvapaikanhakijoita sekä näitä vastustavia mielenosoittajia.

Leirit ovat mielenosoitusajan pitkittymisen sallimisen kuluessa kasvaneet kooltaan, ja sivulliset ovat valittaneet muun muassa sieltä kulkeutuvasta savusta. Kaupungin asukkaat arastelevat ja välttelevät mielenosoittajia ja leirin puoleista aluetta. Laiton leiri haittaa katujen ja aukion normaalia käyttöä, sekä nostaa alueen turvallisuusuhkaa, lisäten järjestäytyneiden joukkojen tehtailemien ryöstöjen ja varkauksien mahdollisuuksia. Tällä hetkellä keskusta-alueella tapahtuu päivittäin kaupunkilaisiin kohdistuvia laukkuvarkauksia, jotka on saatava loppumaan.

Perussuomalainen Helsinki ry
Markku Saarikangas
puheenjohtaja
puh: 0400-361 018

Kirjoitettu 6.3.2017

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa