Helsingin kaupungin talousarvio 2018 – valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.11.2017 käsiteltiin Helsingin kaupungin talousarviota 2018. Ohessa Nuutti Hyttisen pitämä valtuustoryhmämme ryhmäpuheenvuoro talousarvion hyväksymisen puolesta.


Ryhmäpuhe 15.11.2017

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Maamme talous on kasvanut kuluvana vuonna ennakoitua paremmin. Sekä kotimainen että ulkomainen kysyntä ovat kasvaneet ja työllisyys on parantunut, mikä näkyy käytännössä kasvaneina verotuloina. Talouskasvun jatkuminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys: kotitalouksien ostovoima ei ole kasvanut yleistä talouskasvua vastaavasti ja samaan aikaan asumiskustannusten nousu jatkuu. Yritysten kustannuskilpailukyky on parantunut työntekijöiden ostovoiman kustannuksella: tuottavuus on kasvanut, mutta palkat eivät ole nousseet vastaavalla tavalla, mikä luo esteen kotimaisen kysynnän kasvulle. Perussuomalaiset kantaa huolta siitä, että talouskasvun hedelmät jakautuvat epätasapuolisesti ja haluaa pyrkiä varmistamaan, että talouskasvun hedelmistä pääsevät nauttimaan kaikki kansalaiset.

Edellä mainitun valossa perussuomalaisten valtuustoryhmä katsoo, että päätös kunnallisveroprosentin laskusta puolella prosenttiyksiköllä on erittäin tervetullut. Se ei vaaranna kaupungin taloutta, mutta lisää suoraan kaupunkilaisten käteen jäävien tulojen määrää. Monen pienituloisen kaupunkilaisen kohdalla jokainen lisäeuro on tarpeen ja menee suoraan kulutukseen, mikä edistää omalta osaltaan kotimaista kysyntää ja ylläpitää talouskasvua.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä pitää hyvänä myös sitä, että kiinteistöveroprosentit esitetään pidettäväksi ennallaan. Perussuomalaisten valtuustoryhmä katsoo, että tämä verolinjaus on sekä oikeudenmukainen että edistää tavoitetta kaupunkilaisten asumiskustannusten kohtuullisuudesta.

Verolinjauksista viimeisenä, mutta periaatteelliselta merkitykseltään ei vähäisimpänä, perussuomalaisten valtuustoryhmä haluaa kiittää kaupunginhallitusta esityksestä koiraverosta luopumisesta. Vero on toteutuneessa muodossaan ollut myös epäoikeudenmukainen, sillä vain tunnollisimmat ovat maksaneet: verotuotot ovat viime vuosina romahtaneet ja tilastojen mukaan vain joka neljännestä koirasta maksettiin viime vuonna koiraveroa. Onkin korkea aika siirtää tämä muinaisjäänne historian romukoppaan.

Hyvät valtuutetut!

Perussuomalaisten valtuustoryhmä katsoo, että myös budjettineuvotteluissa tehdyt linjaukset varojen käytöstä ovat pitkälti oikeansuuntaisia. Joukkoliikenteen osalta lähitulevaisuuden keskeisin uusi hanke on raidejokeri, joka ansaitsee asianmukaisen panostuksen. Länsimetroprojektista tulee ottaa opiksi, eikä projektissa tehtyjä virheitä tule toistaa. Länsimetron osalta käyttöönoton onnistumiseen ja havaittujen ongelmien kiireelliseen korjaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Samoin olisi perusteltua tehdä projektissa jo kertaalleen sovittu erityistilintarkastus, kun projektin aikataulu myöhästyi reilusti yli vuodella ja kustannukset räjähtivät käsiin. Muiden hankkeiden osalta tärkeää on pyrkiä myös kiirehtimään toimenpiteitä, joilla nykyisiä raitiolinjoja saadaan nopeutettua ja joukkoliikenteen matka-aikoja kokonaisuudessaan lyhennettyä joukkoliikenteen kulkutapaosuuden nostamiseksi.

Perussuomalaiset pitää hyvänä, että koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmiin kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota ja korjausvelan hillitsemiseen sekä uudisrakentamiseen on osoitettu 150 miljoonan euron panostus. Sisäilmakorjauksia olisi syytä kiirehtiä ja samalla panostaa erityisesti rakennussuunnitteluun ja rakennusvalvontaan, jotta sisäilmaongelmilta pystyttäisiin tulevaisuudessa välttymään.

Myös panostukset syrjäytymisen ehkäisemiseen ja työllistämiseen ovat tervetulleita. Työllisyydenhoidon toimintasuunnitelmaan varatut 26 miljoonaa euroa tulevat varmasti tarpeeseen. Syrjäytymisen ehkäisyyn olisi kuitenkin syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota jo kouluvaiheessa ja panostaa nuoriin, niin opinto-ohjauksen kuin muidenkin tukipalveluiden muodossa, jotta ongelmat pystyttäisiin välttämään ennalta.

Perussuomalaiset pitävät hyvänä myös sosiaali- ja terveystoimen 21 miljoonan euron lisäpanostusta, joka kohdistetaan muun muassa ikäihmisten kotona asumisen palveluiden kehittämiseen, omaishoidontuen sekä vammaispalvelujen ja jalkautuvan sosiaalityön vahvistamiseen. Tällä panostuksella tulee olemaan merkittävä vaikutus kaupunkilaisten hyvinvointiin.

Arvoisa puheenjohtaja!

Perussuomalaisten valtuustoryhmä kiittää neuvotteluihin osallistuneita ryhmiä ja kannattaa talousarvioehdotuksen hyväksymistä.

Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmä
Nuutti Hyttinen
varavaltuutettu, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja

Kirjoitettu 15.11.2017

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa