Helsingin perussuomalaisilta aloite asunnottomille tarjottavasta kontti-majoituksesta

Perussuomalaisten valtuustoryhmän 16.3.2016 jättämä valtuustoaloite asunnottomille tarjottavasta kontti-majoituksesta sai runsaasti kannatusta kaikista valtuustoryhmistä, RKP:tä lukuun ottamatta.

Suomessa on virallisten arvioiden mukaan asunnottomia on 7000 – 8000 henkilöä. Tarkkaa lukua on mahdoton sanoa, koska moni asunnoton majailee väliaikaisesti tuttujen ja sukulaisten luona. Yöpaikkoihin on usean kuukauden jonot akuutista tilanteesta huolimatta. Asunnottomien omat keinot tilanteen ratkaisemiseen eivät riitä, sillä he ovat monesti velkakierteessä ja työttömiä, koska päivittäinen aika menee asunnon etsimiseen.
Helsingissä asunnottomuus on merkittävä ongelma. Pieniä kohtuuhintaisia asuntoja on liian vähän ja akuutisti asuntoa tarvitseville asuntoja ei ole senkään vertaa. Helsinkiin tarvitaan sen vuoksi asiakaslähtöisiä ja joustavia ratkaisuja asunnot-tomuuden vähentämiseksi ja ihmisten syrjäytymisen torjumiseksi. Kyse on kaikkein huonoimmassa asemassa olevista helsinkiläisistä, jotka tarvitsevat tukea. Heitä on autettava.

Ympäristöministeriön toimintaohjelmassa asunnottomien ongelma on ymmärretty: vuosien 2016-2019 aikana on tarkoitus rakentaa enemmän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja tehdä asuntotarjonnasta entistä monipuolisempi. Asunnottomille kohdennetaan 3 500 asuntoa ja sen lisäksi tuetaan erilaisia rakennus- ja kokeilu-hankkeita. Syy on puhtaasti taloudellinen: asunnottomuuden ratkaiseminen säästää selvitysten mukaan vuodessa 15 000 euroa per asiakas siihen verrattuna, että asunnottomuuteen ei puututa.

Helsingin on tartuttava ohjelmassa tarjottuun mahdollisuuteen. Tarvitsemme ohjelman mukaista asuntotarjontaa, mutta tarvitsemme myös muita asiakaslähtöisiä vaihtoehtoja ihmisten erilaisia elämäntilanteita varten. Helsingissä voidaan tukea akuutissa asunnontarpeessa olevia, mikäli siihen on riittävästi poliittista tahtoa.

Yksi vaihtoehtoinen asumismuoto on konttimajoitus. Saatujen laskelmien mukaan yhden konttikodin ( 14,3 m2) tuotantokustannus olisi varustustasosta ja tuotantomäärästä riippuen 30 000- 40 000 euron välillä ja vuokrataso olisi investoinnin, käyttöiän sekä ylläpidon kustannusten perusteella 250-300 € / kuukausi.
Normaaliin asuntotuotantoon verrattuna kustannussäästöä syntyisi selvästi. Esimerkiksi 50 asunnon yksikön kustannus olisi 1 500 000€. Vastaavan yksikön rakentaminen normitalona on kustannuksiltaan 3 000 000 – 4 000 000€.

Osittain yhteiskäytössä olevan konttiasumisen kustannustaso saadaan laskettua vieläkin alhaisemmaksi, noin 15 000 euroon per asunto. Varustetaso olisi vähäisempi, mutta asumisen pääasiallinen tarkoitus eli kodin tarjoaminen asunnottomille toteutuisi valtakunnallisessa ohjelmassa esitetyllä tavalla. Tällaisissa asunnoissa asuu jo nyt moni rakennustöissä oleva.

Pääkaupunkiseudulla on useita tontteja joissa tämän kaltainen rakentaminen voitaisiin toteuttaa. Niillä on jo kunnallistekniikka tai se niihin tullaan rakentamaan tulevaisuudessa. Jos konttiasuntoja rakennettaisiin 600m2 tontille 3 tai 4 kerroksisina moduleina, olisi asuntoja (15 m2) käytössä kaikkiaan 22 / kerros. Tällöin yhden modulin hinta olisi noin 990.000 – 1.320.000 € (66 – 88 asuntoa). Tällaisia asuntoja voitaisiin rakentaa myös proomujen päälle ja sijoittaa niitä eri Helsingin sataman osiin.

Esitämme, että kaupunginhallitus selvittää valtion kanssa tehtävän aiesopimuksen (MAL-sopimus) yhteydessä mahdollisuudet järjestää kokeiluluonteisesti asunnot-tomille tarjottavaa konttimajoitusta Helsingin alueella samalla kun testataan ”pienet tuvat” -mallia vaikeimman asunnottomuusryhmän ratkaisuna.

Lisätietoja:
Markku Saarikangas
Perussuomalainen Helsinki, puheenjohtaja
0400 – 361 018

Helena Kantola
kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
044 – 980 0489

Kirjoitettu 17.3.2016

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa