Perussuomalaisten aikaansaannoksia budjettiriiheessä

Ohessa kooste eilen 1.9.2016 julkaistuista tiedotteista aikaansaannoksistamme budjettiriiheesä.

  • Päästökaupan ongelmat tunnustettu – teollisuudelle kompensaatiota yli 40 miljoonalla eurolla
  • Yrittäjävähennys ja maksuperusteinen ALV ovat merkittäviä parannuksia
  • Eläkeläisille paljon hyvää
  • Tavoitteemme etenevät – autovero laskee, venevero käyttöön
  • Perussuomalaisten tavoitteet budjettiriihessä täyttyivät

Tiedote 1.9.2016

Julkaisuvapaa

Perussuomalaisten Turunen: Päästökaupan ongelmat tunnustettu – teollisuudelle kompensaatiota yli 40 miljoonalla eurolla

Hallitus on päättänyt kompensoida päästökaupasta Suomen raskaalle teollisuudelle aiheutuvia epäsuoria kustannuksia. Kompensaation arvo on 43 miljoonaa euroa.

”Päästövähennyksistä Euroopan sisäisessä taakanjaossa on muodostumassa hyvin epäoikeudenmukainen ja Suomen teollisuudelle kallis. Lisäksi meidän kilpailijamaat kompensoivat omalle teollisuudelleen päästökaupan epäsuoria kustannuksia. On erinomainen päätös hallitukselta reagoida tähän ja korvata suomalaiselle teollisuudelle päästökaupan aiheuttamia menetyksiä”, kiittelee talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (ps).

”Vaadittiin perussuomalaiset hallitukseen, että päästökaupan aiheuttamiin ongelmiin vihdoin reagoidaan”, kommentoi Turunen.

Kaivosalalle merkittävä veronalennus

Kaivokset saavat yhteensä 21 miljoonan euron arvoisen sähköveronalennuksen, kun kaivostoiminta palautetaan alemman sähköveron piiriin.

”Edellinen hallitus nosti kaivosten sähköveroa. Se oli aivan järjetön päätös”, pohtii Turunen.

”Me vastustimme korotusta tuolloin. Suomi on perinteikäs kaivosmaa, jolla on poikkeukselliset malmivarannot. Ihmettelen, että edellinen hallitus päätti toimillaan tieten tahtoen heikentää alan menestysmahdollisuuksia. Meidän on päinvastoin kaikin tavoin tuettava työpaikkojen säilymistä Suomessa.”

”Saamme taas kaksi hallitusneuvotteluissa asettamaamme tavoitetta läpi: päästökaupan epäsuoria kustannuksia korvataan sähköintensiivisille aloille ja kaivosteollisuuden sähkövero laskee. Hyvä päivä.”


Tiedote 1.9.2016

Julkaisuvapaa

Perussuomalaisten Turunen: Yrittäjävähennys ja maksuperusteinen ALV ovat merkittäviä parannuksia

”Edellisen hallituksen demarivaltiovarainministeri kevensi käytännössä suurten yritysten verotusta unohtaen pienet yritykset ja elinkeinon harjoittajat. Juuri näissä pienissä yrityksissä on kuitenkin yksityisen puolen työpaikoista 90 %. Nykyinen hallitus korjasi tämän asian budjettiriihessä ja pienyrityksiä kannustetaan työllistämään saman suuruisella verohelpotuksella, joka aiemmin annettiin osakeyhtiöille. 5%:n yrittäjävähennys oli perussuomalaisten tavoitteena. Mottomme työ, yrittäminen ja välittäminen saa näiltäkin osin katetta”, talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen toteaa.

 

”Maksuperusteinen ALV on oikeudenmukaisuusasia. On käsittämätöntä, että yrittäjä on joutunut maksamaan ja näin rahoittamaan arvonlisäveron laskusta, josta hän ei vielä ole edes saanut rahoja. Tämä on johtanut monesti käyttöpääoman puutteeseen ja usein myös tarpeettomien korkojen maksuun. ALV:n muuttaminen maksuperusteiseksi ilahduttaa minua henkilökohtaisesti, koska olin vaaleissa luvannut tehdä muutoksen eteen töitä”, Kaj Turunen iloitsee.

 


Tiedote 1.9.2016

Julkaisuvapaa

Perussuomalaisten Louhelainen: Eläkeläisille paljon hyvää

Hallitus on päättänyt tänään monista varsinkin eläkeläisiin kohdistuvista helpotuksista.

”Takuueläke nousee tällä hallituskaudella noin 30 eurolla kuussa. Yle-vero on poistettu 300 000 pienituloisimmalta, joukossa paljon eläkeläisiä. Nyt eläkeläisille tulee yhteensä 130 miljoonan euron veronkevennys. Monen pienituloisimman eläkeläisen toimeentulo paranee tämän hallituksen aikana”, sanoo perussuomalaisten hollolainen kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Anne Louhelainen.

 

Yhä useammalle sotaveteraanille ilmaisia kotipalveluita

Ensi vuodesta alkaen kaikkien kotona asuvien avopalveluita tarvitsevien veteraanien on mahdollista saada maksuttomia palveluita kotiin. Samalla sotainvalidien haittaraja-aste lasketaan 15 prosentista 10 prosenttiin.

”Suomi täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Kiitos kuuluu sotiemme veteraaneille. Meillä on kunniavelka. Olen ylpeä hallituksemme toimista veteraanien hyväksi. Me emme voi kiittää sotaveteraaneja liikaa itsenäisyydestämme.”

Myös omais- ja perhehoitajat huomioidaan. Kunnat saavat yli 90 miljoonaa euroa omais- ja perhehoidon kehittämiseen. Omaishoitajien ja perhehoitajien vapaajärjestelyjä ja palveluita kehitetään ja perhehoitajien palkkioita nostetaan.

”Omaishoitajien pyyteetön työ säästää julkisia varoja satoja miljoonia euroja vuosittain. Kansan vanhetessa tarvitsemme omaishoitoa aina vain enemmän. Omaishoito on lisäksi kaikkein inhimillisin hoitomuoto. On tärkeää, että omaishoidon puitteet ovat kunnossa, jotta ihmiset jaksavat arvokkaassa työssään.”

 


Tiedote 1.9.2016

Julkaisuvapaa

Perussuomalaisten Jalonen: Tavoitteemme etenevät – autovero laskee, venevero käyttöön

”Autoveron lasku oli yksi päätavoitteistamme hallitusneuvotteluissa. Autovero laski jo tämän vuoden alussa. Lisähelpotusta on tiedossa, kun budjettiriihessä hallitus päätti laskea autoveroa edelleen 36 miljoonalla eurolla”, toteaa liikennevaliokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen (ps) tyytyväisenä.

Veroale on piristänyt autokauppaa. Autoalan verotuotot valtiolle ovat alen ansiosta jopa kasvaneet. Veroalen seurauksena teillämme kulkee entistä turvallisempia ja vähäpäästöisempiä autoja. Kulkijat ja ympäristö kiittävät.

Suuret veneet verolle

Samaan aikaan hallitus ottaa käyttöön veneveron. Vero kohdistuu henkilöihin, joilla on keskimääräistä parempi kyky maksaa veroja. Veneily on vapaa-ajantoimintaa, jonka turvaamiseen kuluu yhteiskunnan varoja. Se ei ole suurimmalle osalle ihmisistä välttämättömyys toisin kuin esimerkiksi auton omistaminen syrjäseudulla voi olla.

”Mielestäni suomalaisen venealan ei tarvitse olla huolissaan. Yksittäiselle veronmaksajalle rasite on sen verran pieni, että se tuskin vaikuttaa päätökseen veneen hankinnasta.”

Taas lisää rahaa väylien ylläpitoon

Ensi vuonna alkaa viisi uutta liikenneinfran parannushanketta: Luumäki-Imatra -rata, valtatie 4 Oulu-Kemi, valtatie 5 Mikkeli-Juva, valtatie 12 Lahden eteläinen ohikulkutie sekä Helsingin ja Turun välisen ratayhteyden jatkosuunnittelu. Tämän lisäksi hallitus myöntää perusväylänpitoon yhteensä yli 200 miljoonaa euroa.

”Teidemme ja raiteidemme korjausvelka lyhenee aimoharppauksin. Niin kansalaisten kuin elinkeinoelämämme kannalta väylien hyvä kunto on välttämätöntä. Paljon on vielä korjattavaa, mutta eteenpäin mennään.”

 


Tiedote 1.9.2016

Julkaisuvapaa

Terho: Perussuomalaisten tavoitteet budjettiriihessä täyttyivät

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tyytyväinen hallituksen budjettiriihen tuloksiin.

”Ministerimme tekivät neuvotteluissa loistavaa työtä. Lukuisat Perussuomalaisille tärkeät tavoitteet toteutuvat ja hallitusohjelmaa viedään aikataulussa eteenpäin”, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho kiittelee.

Uutena toimenpiteenä hallitus toteuttaa Lex Lindströmin. Kyseessä on kertaluonteinen poikkeusmenettely, jonka myötä yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien on mahdollista päästä ennenaikaisesti eläkkeelle. Perussuomalaisten vaatimuksesta työttömyyden rajaksi asetetaan 5 vuotta.

”Tutkimusten mukaan yli viisi vuotta työttömänä olleista kuusikymppisistä vain yksi prosentti työllistyy. Lex Lindström helpottaa merkittävällä tavalla näiden ihmisten arkea. Lomakkeiden täyttely loppuu, kun he pääsevät halutessaan eläkkeelle. Tämä on historiallinen ja oikeudenmukainen päätös”, Terho toteaa.

 

Guggenheimille ei myönnetä valtion rahaa

Budjettiriihessä myös torpattiin lopullisesti Guggenheimin valtionrahoitus, kun Perussuomalaiset torjuivat kokoomuksen ja keskustan esittämän rahoituksen.

”Perussuomalaisten ansiosta valtion rahoja ei tähän hankkeeseen suunnata. Asia on nyt kerta kaikkiaan loppuun käsitelty”, Terho toteaa.

 

Kirjoitettu 2.9.2016

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa