Selvitys vanhuspalveluiden tilasta Helsingissä

Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmä on tehnyt vanhuspalveluiden tilaa koskevan ryhmäaloitteen, jossa se pyytää kaupunkia selvittämään vanhusten kotihoitoon liittyvät epäselvyydet.

Helsingin kaupungin kotihoidossa on tapahtunut toistuvia tilanteita, joissa vanhus on jäänyt ilman tarvitsemaansa apua ja huolenpitoa. Viimeisimmässä tapauksessa kotihoidon piirissä oleva vanhus oli ollut kuolleena asunnossaan viikkoja.

Kaupunkilaisilta tulee runsaasti yhteydenottoja omaisistaan, jotka asuvat kotonaan ja ympärivuorokautisen hoivan paikkaa ei ole järjestynyt omaisten sitkeistä yrityksistä huolimatta. On myös käynyt selväksi, että kotona asuu sellaisia ihmisiä, joiden turvallisuutta ja inhimillistä hoitoa ei voida varmistaa kotihoidon keinoin ainakaan nykyisillä resursseilla.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Helsingin kaupungin ikääntyneiden hoidosta ja tulevista tarpeista tehdään kattava, mielellään ulkopuolinen selvitys. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa nykytilanne ja se mitä kaupungin tulisi tehdä, jotta jatkossa kotona asuvien vanhusten turvallisuus voidaan taata ja kuinka paljon on tosiasiallista tarvetta investoida ympärivuorokautisen hoivaan, jotta kaikki sitä tarvitsevat pääsevät palvelun piiriin.

Lisätietoja:
Mari Rantanen
Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmä
p. 040 571 5371

Kirjoitettu 26.4.2018

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa