Valtuustoryhmämme ryhmäpuheenvuoro 24.4.2019 Helsingin talousarvion lähetekeskusteluun

Valtuustossa käytiin eilen talousarvioon liittyvät ryhmäpuheenvuorot. Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron piti varavaltuutettu Nuutti Hyttinen. Valtuuston kokous ja ryhmäpuheenvuoro nähtävissä myös Helsinkikanavalta (PS Helsingin valtuustoryhmän puheenvuoro alkaa kohdasta 2:01:06).

Hyvä puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut.
Nousukausi on hiljalleen päättymässä. Talouskasvu on selvästi hidastunut parin vuoden takaisista huippuluvuista, ja on hiipumassa entisestään seuraavan kahden vuoden aikana. Keski-Euroopasta kuuluu huolestuttavia uutisia: Saksan talouskasvu on hyytymässä euroalueen hitaimmaksi Italian jälkeen ja taantuman riski on todellinen. Tämä vaikuttaa myös Suomen tulevaisuudennäkymiin.

Perussuomalaisten talouspolitiikan lähtökohtana on kansallinen etu ja sisäinen oikeudenmukaisuus niin valtakunnanpolitiikassa kuin kaupungin tasolla. Kansallinen edun nimissä ajamme suomalaisten etua, emme politiikkaa, joka on ristiriidassa suomalaisten ja suomalaisen yhteiskunnan edun kanssa. Sisäisen oikeudenmukaisuuden vuoksi Helsingin tulee olla kaupunki, jonka jokainen suomalainen voi kokea olevan hänen asiallaan ja jossa vallitsee vahva yhteenkuuluvuuden tunne.

Eriyisesti talouden heikentyessä talouspolitiikan tulee olla entistäkin vastuullisempaa. Talouden epävarmuustekijät tulee huomioida ja lähestyvään taantumaan varautua. Sipilän hallituksen sote-hankkeen kaatuminen esti todennäköisen katastrofin, mutta sosiaali- ja terveydenhoidossa havaittuihin ongelmiin ja kustannusten kasvuun on reagoitava. Laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut tulee taata erityisesti niille suomalaisille, jotka ovat veroja tähän yhteiskuntaan maksaneet ja hyvinvointimme rakentaneet. Vanhusten hoivapalveluiden häpeälliseen tilaan on puututtava. Ilmaispalvelujen jakaminen on lopetettava ja kaupungin on ryhdyttävä toimenpiteisiin vetovoimatekijöiden poistamiseksi, laittomasti maassa olevien kotiuttamiseksi sekä turvallisuustilanteen parantamiseksi.

Helsingissä asuminen on erittäin kallista, ja asumisen kustannuksia on pyrittävä laskemaan. Kiinteistövero on pidettävä alarajalla jatkossakin ja erityisesti kaupungin omaa vuokra-asuntotuotantoa on lisättävä. Helsinki tulee pitää houkuttelevana niin yrityksille kuin työntekijöille mahdollistamalla sujuvat, nopeat liikenneyhteydet kaikilla liikkumismuodoilla. Joukkoliikenteen käyttöön tulee kannustaa yhteyksiä parantamalla, ei autoilijoita kurittamalla. Yhteistyötä naapurikuntien kanssa tulee lisätä ja löytää keinot liikennehankkeiden kustannusten pitämiseksi kurissa.

Kaupungin tulee harjoittaa vastuullista ja pitkäjänteistä ilmastopolitiikkaa, jonka keskiössä on kohtuuhintainen energiantuotanto mahdollisimman pienin kokonaispäästöin. Hätiköityihin ratkaisuihin ei tule ryhtyä, vaan eri vaihtoehdot on tutkittava huolella. Nykyisten voimalaitosten ennenaikainen alasajaminen ennen käyttöikänsä loppua ei ole taloudellista ja kestävää ympäristöpolitiikkaa, vaan heikentää tulevaisuuden investointimahdollisuuksia.
Uusien rakennushankkeiden hiilijalanjälki koko prosessin osalta on selvitettävä, niin kuljetusten kuin hankkeessa käytettävien materiaalien tuotannon osalta.

Sellaisiin rakennushankkeisiin, joiden aiheuttamat kokonaispäästöt ovat muihin vastaaviin verrattuna kohtuuttoman suuret, ei tule ryhtyä. Sekä hankkeiden päästöt, muut ympäristövaikutukset että kustannukset on selvitettävä huolellisesti, etukäteen. Tästä syystä esimerkiksi rakentamisesta Malmin lentokentälle tulisi luopua.

Kirjoitettu 25.4.2019

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa