11.12.2019 – Yhteinen valtuustoaloite Malmin lentokentästä, Juhani Strandén ja Kauko Koskinen (Kok)

Korkein hallinto-oikeus on todennut omassa ratkaisussaan (KHO:2018:151) vuoden 2018 lopussa, että Malmin lentokentän korvaavaa ratkaisua ei ollut vielä yleiskaavan hyväksymispäätöstä tehtäessä löytynyt. Lisäksi Malmin lentoaseman osalta voimassa oleva maakuntakaava, johon myös Korkein hallinto-oikeus ratkaisussaan viittaa, määrittää Malmin lentoaseman ensisijaisesti liikennealueeksi, joka toimii liikennealueena siihen asti, kunnes korvaava sijaintipaikka tai Malmin kentän toimintojen sijoittaminen olemassa oleville kentille ja tukikohtiin on ratkaistu.

Malmin lentopaikan säilyttämisen turvaava Lex Malmi -kansalaisaloite keräsi 56 067 suomalaisen allekirjoitukset. Kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä eduskunta antoi huhtikuussa 2018 hallitukselle seuraavan lausuman: “Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä”.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta totesi syyskuussa hallituksen vuoden 2018 vuosikertomuksen osalta, että kyseinen lausuma on pidettävä edelleen voimassa. Kyseinen lausuma sisältyi 3.12.2019 Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintöön.

Malmin lentoaseman ilmailutoiminnoille ei ole osoitettu korvaavaa sijoituspaikkaa. Tästä huolimatta Helsingin kaupunki aikoo lopettaa Malmin lentoaseman ilmailutoiminnot vuoden 2019 lopussa. Malmin lentoaseman ilmailutoiminnoille on selkeä tarve nyt ja tulevaisuudessa – Malmi on edelleen laskeutumisilla ja lentoonlähdöillä mitattuna Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä ja keskeinen osa pääkaupunkiseudun tavoitettavuutta ja ilmailuklusteria. Se on lentoliikenteen kansainvälinen rajanylityspaikka ja ainoa vapaalla aikataululla palveleva ilmatie pääkaupunkiseudulle 150 km säteellä.

Malmin kentän lukuisat ilmailualan sitä tukevien alojen yritykset eivät voi panna liiketoimintaansa jäihin odottamaan eduskunnan edellyttämiä korvaavia ratkaisuja. Niillä on oltava elinkelpoinen ja liiketaloudellisen toiminnan mahdollistava toimipaikka siihen asti, kunnes kapasiteetiltaan ja palveluiltaan Malmia vastaava korvaava paikka on osoitettu.

Eilen tarkastuslautakunnan kokouksen yhteydessä kaupungin edustaja totesi, että tulevassa olevassa asemakaavassa kiitoradalle on kaavailtu ulkoilualuetta. Joten tuleva käyttökään ei haittaa ilmailutoiminnan jatkamista toistaiseksi.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että lentotoiminta Malmin lentokentällä voi jatkua ainakin siihen asti kun ko. alueen asemakaava on vahvistettu.

Helsinki 11.12.2019
Kauko Koskinen
Juhani Strandén

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa