14.03.2018 Valtuustoaloite koulukuraattorien ja koulupsykologien lisäämiseksi Helsingin esiopetuksessa, Niskanen Aleksi

Valtuustoaloite koulukuraattorien ja koulupsykologien lisäämiseksi Helsingin
esiopetuksessa
Jokainen varhaiskasvatukseen panostettu euro tuo tutkimusten mukaan itsensä takaisen seitsenkertaisena. Jokainen lapsi elää lapsuutensa vain kerran. Tässä elämänvaiheessa on paras mahdollisuus puuttua lasten erilaisiin psykologisiin ongelmiin ja kehityshäiriöihin. Varhaisella puuttumisella lapsen psykososiaaliseen kehitykseen yhteiskunta pyrkii varmistamaan sen, että jokaiselle lapselle turvataan turvallinen lapsuus ja varhaiskasvatus. Esiopetuksen oppilashuollon palvelut tulivat aiemmin sosiaalija terveysviraston kautta. Esiopetuksen palvelut eivät ole olleet yhtä hyvin mitoitetut kuin perusopetuksessa ja toisella asteella. Toimialamuutoksen myötä vastuu esiopetuksen palveluista tuli kasvatuksen ja koulutuksen toimialan puolelle. Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on arvioinut,
että he tarvitsevat esiopetukseen lisää kolme psykologia ja kolme kuraattoria, jotta esiopetuksen palvelut saadaan toimimaan kaupungin muun mitoituksen mukaisesti. Tämä valtuustoaloite vaatii kolmen psykologin ja kolmen kuraattorin uusien pysyvien toimien luomista kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Helsinkiin. Yhden psykologin tai kuraattorin vuosikustannukset ovat kaikkiaan noin 50 000 euroa, joten mitoituksen muuttaminen perusopetuksen ja toisen asteen palveluja vastaavaksi maksaisi vuositasolla 300 000 euroa.

Helsingissä 16.1.2018. Aleksi Niskanen, varavaltuutettu, perussuomalaiset
Helsingissä 14.03.2018
Niskanen Aleksi (1 + 18)

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa