31.01.2018 Kopra Pia, valtuustoaloite, Munkkiniemen puistotien alueen parantaminen

Munkkiniemen puistotien alueen parantaminen
Munkkiniemen puistotie ja sen ympäristö ovat kaupunkiteknisesti ja kaupunkikuvallisesti rapistuneet vuosien varrella. Puistotien valaistus ja kevyenliikenteen päällystys eivät ole riittävän hyvässä kunnossa.
Myös alueen viihtyvyyttä tulee parantaa, jotta se voi palvella paremmin alueen asukkaita, yrittäjiä, turisteja ja satunnaisia kävelijöitä sekä pyöräilijöitä paremmin. Ehdotan, että Helsingin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin alueen valaistuksen uusimiseksi siten, että se täyttää nykyvaatimukset. Kevytliikenteen päällystykset tulee uusia niin, että ne sopivat paremmin pyöräilyyn ja kävelemiseen. Uudistusta ei saa kuitenkaan toteuttaa niin, että alueella olevat muutamat parkkipaikat häviävät. Jouluaikaan olisi suotavaa, että alueelle voitaisiin järjestää jouluvalot luoden paremmat edellytykset alueella vielä sinnitteleville yrittäjille ja yleisen viihtyvyyden parantamiseksi.

Helsingissä 31.01.2018
Kopra Pia (1 + 17)

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa