Aloite sähköautoilun edistämisestä uudis- ja täydennysrakentamisessa

Hallitusohjelma ”Kestävän talouden Suomi” nostaa tavoitteeksi vähäpäästöisen liikenteen. Hallitusohjelmassa keinoiksi on valittu muun muassa sähköauton latausedun vapauttaminen verosta, sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamistuen jatkaminen ja korottaminen, hallinnollisten esteiden poistaminen erityisesti taloyhtiöissä sekä kansallisen velvoitteen asettaminen sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamiseksi taloyhtiöiden ja liikehuoneistojen suurten remonttien yhteydessä. Vastaavasti Helsingin strategiaohjelmassa vuosille 2017–2021 on julkilausuttuna tavoitteena liikennejärjestelmän vähäpäästöisyyden eteneminen ja terveydelle haitallisten päästöjen vähentäminen selvästi. Helsingin kaupunkiseudulla etäisyydet ovat lyhyet, joten mahdollisuudet sähköautoihin siirtymiseen ovat parhaat koko maassa ja saatavat päästövähennykset olisivat suhteellisesti suurimmat, koska merkittävä osa työmatka-autoilijoiden matka-ajasta kuluu jonoissa ja liikennevaloihin pysähtyneenä.

Keskeinen tapa vähentää liikenteen päästöjä on sähköautojen mahdollisimman laaja käyttöönotto. Sähköautojen käytön edellytyksenä kuitenkin on se, että autojen käyttäjien pitää pystyä lataamaan niitä. Latausaika vaihtelee autojen omilla latauslaitteilla pienimmillä akustoilla varustettujen pistokehybridiautojen noin kahdesta ja puolesta tunnista täyssähköautojen jopa kahteentoista tuntiin. Kiinteällä latauslaitteella latausajat tippuvat huomattavasti, jolloin täyssähköautonkin lataus onnistuu huomattavasti pienemmässä ajassa. Selvää kuitenkin on, että kiinteilläkin latauslaitteilla sähköauton lataamiseen kuluu merkittävästi enemmän aikaa kuin polttomoottorikäyttöisen auton tankkaamiseen eikä täyssähköauton hankkiminen ole realistinen vaihtoehto tukeutuen esimerkiksi huoltoasemien tai kauppakeskusten latauslaitteisiin, koska kuluttaja ei yleensä vietä kauppareissulla useita tunteja.

Omakotitalossa asuva voi hankkia kotiinsa kiinteän latauspisteen omalla kustannuksellaan. Samaa mahdollisuutta kuitenkaan ei ole niillä, jotka asuvat taloyhtiöissä, joissa on perusteltua odottaa, että ne osakkaat, jotka eivät pidä ympäristöystävällistä liikkumista tärkeänä, vastustavat latauspisteiden rakentamista. Vastaavasti vuokra-asukkaat eivät pysty vaikuttamaan taloyhtiönsä päätöksentekoon mitenkään, eikä heillä ole siksi mahdollisuutta vaatia latausmahdollisuutta siinäkään tilanteessa, että asukkaiden enemmistö haluaisi olla mukana torjumassa ilmastonmuutosta vaihtamalla polttomoottoriautonsa ympäristöystävälliseen sähköautoon. Noin yhdeksän kymmenestä helsinkiläisestä asuu kerrostalossa ja varsin harvalla on kotonaan sähköauton latausmahdollisuus. Tästä syystä Helsingin kaupungin tulisi toimia suunnannäyttäjänä ja ryhtyä käytännön toimiin sähköautoilun edistämiseksi.
Helpoin tapa lisätä ympäristöystävällisempää autoilua on ratkaista asia kaavoitusmääräyksin. Kun sähköautojen latausmahdollisuus uusiin kerrostalokohteisiin luodaan, asukkaat ostavat sähköautoja, koska voivat ladata niitä kotonaan. Sähköautojen yleistyessä latausmahdollisuudesta tulee tekijä, joka lisää taloyhtiön houkuttelevuutta ja nostaa siten asuntojen arvoa. Tämä kannustaa myös niitä taloyhtiöitä ja osakkaita, jotka tällä hetkellä eivät halua investoida ympäristöystävällisempään liikkumiseen ja ilmastonmuutosten torjuntaan, kantamaan pitkällä tähtäimellä kortensa kekoon omien asuntojensa arvon säilyttämiseksi.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsingin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin sähköautoilun edistämiseksi ja sisällyttää jatkossa kaavoitukseen vaatimuksen sähköautojen latausmahdollisuuden toteuttamisesta kaavamääräysten edellyttämien pysäköintipaikkojen yhteyteen uudis- ja täydennysrakentamisessa. Latausmahdollisuus tulee toteuttaa siten, että kuluttajalla on mahdollisuus kilpailuttaa sähkön toimittaja säännöllisin väliajoin tai muutoin varmistetaan, ettei latauksessa käytettävän sähkön
hinta poikkea merkittävästi sähkön normaalista kuluttajahinnasta.

Helsingissä 11.9.2019
Nuutti Hyttinen (ps.)
Varavaltuutettu
Perussuomalaisten valtuustoryhmä
(1 + 24 allekirjoitusta)

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa