Aloite vetyliikenteen edistämiseksi Helsingissä

Hallitus on linjannut osana EU:n elvytyspakettirahojen käyttöä tavoitteeksi tehdä Suomesta maailman kärkimaan vetytaloudessa. Suomi on kuitenkin tällä hetkellä vetytaloudessa jälkijunassa: Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtään vetykäyttöisten ajoneuvojen tankkauspistettä. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on jo useita vedyn tankkauspisteitä, Saksassa tankkauspisteiden määrä lähentelee jo sataa ja Baltian maistakin Virossa ja Latviassa on jo kummassakin jo tankkauspisteet olemassa.

Vetyautot ovat akkusähköautojen tavoin nollapäästöisiä, mutta niiden keskeinen etu ladattaviin sähköautoihin on se, etteivät ne tarvitse painavia ajoakkuja, joiden valmistaminen edellyttää harvinaisia, kalliita mineraaleja, joiden louhimisesta sekä loppuun käytettyjen akkujen kierrättämisestä seuraa ympäristöongelmia. Samoin vedyn tankkaaminen on merkittävästi nopeampaa kuin ladattavan sähköauton lataaminen, mikä mahdollistaa päästöttömän autoilun myös niille, joilla ei sähköauton latausmahdollisuutta ole.

Vetypolttokenno soveltuu akkuja paremmin erityisesti raskaaseen liikenteeseen, jossa tarvittavaan toimintamatkaan tarvittava akusto tekisi ladattavasta ajoneuvosta epäkäytännöllisen painavan. Vetykuorma-autoja onkin maailmalla jo otettu käyttöön, esimerkiksi korealainen Hyundai on toimittanut jo vuoden 2020 aikana kymmenittäin vetykäyttöisiä kuorma-autoja Sveitsiin.

Polttokennoautojen toimintamatka on myös henkilöautoissa ladattavia sähköautoja pidempi, mikä on merkittävä etu Suomen kaltaisessa, harvaan asutussa maassa. Autonvalmistajista muun muassa Toyotalla ja Hyundailla olisi jo olemassa polttokennokäyttöiset henkilöautomallit, joita valmistajat olisivat kiinnostuneita tarjoamaan myös Suomen markkinoille. Autoja on kuitenkin mahdotonta käyttää Suomessa, ellei vedyn tankkausmahdollisuutta ole.

Vetyteknologian käyttöönoton edistäminen loisi pääkaupunkiseudulle ja muuallekin Suomeen alan työpaikkoja ja lisäisi alan osaamista. Polttokennoautojen tarvitsemaa vetyä voitaisiin tuottaa uusiutuvilla energialähteillä ja sen lisäksi metsätalouden sivutuotteena syntyvä vety saataisiin hyötykäyttöön.

Tämä parantaisi maamme huoltovarmuutta ja vähentäisi riippuvuutta tuontipolttoaineista.
Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsingin kaupunki voisi toimia puhtaan liikenteen edelläkävijänä mahdollistamalla polttokennoautojen käytön kaupunkilaisille, yrityksille ja kaupungin omassa käytössä edistämällä vetyinfrastruktuurin kehittymistä kaupungin alueella sekä rakentamalla Helsinkiin kaikille käyttäjille avoimen vedyn tankkausaseman. Kaupunki voisi hankkia polttokennoajoneuvoja testikäyttöön itse ja tehdä yhteistyötä esimerkiksi HSL:n sekä kaukoliikenteen linja-autoliikennöitsijöiden kanssa vetyajoneuvojen käyttöönoton edistämiseksi sellaisiin käyttötarkoituksiin, joihin ladattavat sähköajoneuvot soveltuvat huonosti.

Helsingissä 21.4.2021
Nuutti Hyttinen (ps.)

Helsingissä 05.05.2021
Hyttinen Nuutti

 

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa