Helsingin kaikki yläkoulut mukaan Urhean yläkoulutoimintaan liikuntalähikouluksi, Teija Makkonen

Helsingissä koulujen oppilaaksioton lähtökohtana on lähikouluperiaate. Kaupunki osoittaa automaattisesti jokaiselle oppivelvolliselle asuinosoitteen mukaisen lähikoulun. Helsingissä urheiluyläkouluja, liikuntapainotteisia kouluja tai liikuntalähikouluja on harvassa, ja ne jakautuvat alueellisesti epätasaarvoisesti. Katvealueita on niin koillisessa, lounaassa kuin kantakaupungissa. Moni oppilas jääkin liikuntapainotteisesta opetuksesta ulkopuolella, koska sellaista ei omalta oppilaaksiottoalueelta löydy, tai oppilas ei pidentyvän koulumatkan takia rohkene/pysty tällaiseen kouluun edes hakea.

Helsingin kaupungin tulee pyrkiä edistämään koululaisten mahdollisuutta liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen parantamalla koululaisten mahdollisuuksia hakeutua liikuntaluokalle, sekä opiskella liikuntaan myönteisesti suhtautuvassa koulussa. Tutkimusten mukaan lapsuuden ja varhaiskasvatusvaiheen satsaukset liikkumiseen ovat kaikkein tuottavimpia kustannus-hyöty -suhteeltaan. Jokaiselle liikunnasta motivoituneelle nuorelle tulisikin tarjota mahdollisuus liikuntaluokkaan omassa lähikoulussaan.

Nuorten määrä Helsingissä kasvaa tulevina vuosina jopa kokonaisen ikäluokan verran. Jo nyt noin 40 prosentilla lapsista ja nuorista toimintakyky on tutkimusten mukaan jo mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia haittaavalla tasolla. Esimerkiksi koulujen Move-mittauksissa mm. kestävyyskunnon tulokset ovat heikentyneet viimeisen kahden vuoden aikana myös jopa aiemmin parhaimman tuloksen saaneiden lasten ja nuorten kohdalla.

Liikuntaa tukevien koulujen määrää on Helsingissä lisättävä, ja jokaiselta oppilaaksiottoalueelta tulisi löytyä urheiluakatemian verkostokoulu (liikuntalähikoulu, urheiluyläkoulu tai liikuntapainotteinen koulu). Esimerkiksi Vantaalla kaikki yläkoulut sekä Helsinge skola ovat jo mukana Urhean yläkoulutoiminnassa liikuntalähikouluna.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaikki Helsingin yläkoulut liitetään mukaan Urheiluakatemian yläkoulutoimintaan liikuntalähikouluksi.

Urheiluakatemian verkostokoulut Helsingissä (2.2.2022):

Urheiluyläkoulut. Kouluissa on urheiluluokat sekä osassa kouluista on lisäksi liikuntaluokat (soveltuvuuskoe+mahdollinen lajitesti):
Haagan peruskoulu, Herttoniemen yhteiskoulu, Lauttasaaren yhteiskoulu, Pasilan peruskoulu, Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Puistopolun peruskoulu, Pukinmäenkaaren peruskoulu

Liikuntapainotteiset koulut. Kouluissa on liikuntaluokat (soveltuvuuskoe):
Laajasalon peruskoulu, Maunulan yhteiskoulu, Merilahden peruskoulu, Pakilan yläasteen koulu, Oulunkylän yhteiskoulu (koulun oma painotus, vain oman oppilaaksiottoalueen oppilaille)

Liikuntalähikoulut (vain koulun oman oppilaaksiottoalueen oppilaille (ei soveltuvuuskoetta, oppilaaksi pääsevät kaikki motivoituneet nuoret koulun oman hakukäytännön mukaisesti):
Apollon yhteiskoulu, Botby grundskola, Munkkiniemen yhteiskoulu, Puistolan peruskoulu

Helsingissä 13.04.2022
Makkonen Teija

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa