Helsingin pito- ja vetovoimaan vaikuttavat tekijät ja mahdolliset toimenpiteet

Perussuomalaiset ovat huolissaan Helsingin kaupungin pito- ja vetovoimasta. Helsinki oli vuonna 2021 koko maan muuttotappiollisin kaupunki. Helsingistä muuttaa pois 25-44-vuotiaita kotimaan kieliä puhuvia työssäkäyviä sekä lapsiperheitä. Tilalle Helsinkiin muuttaa pääasiassa vieraskielistä väestöä ulkomailta.

Helsinki on ollut vuosikausia muuttovetovoimatutkimuksen ykköstilalla, mutta parissa vuodessa Helsinki on romahtanut muuttovetovoimassa koko maan häntäpäähän ja alustavien tietojen mukaan tammi-huhtikuussa 2022 tilanne näyttää pahenevan. Helsingissä ei ole lähtömuuttajilta toistaiseksi selvitetty syitä muutolleen. Jotta tilannetta ja pitovoimaa voitaisiin parantaa, olisi kaupungissa oltava selkeä ymmärrys muuttamisten syistä.

11.11.2020 hyväksytyssä AM-ohjelmassa asuntorakentamisen tavoite on 7000 asuntoa vuosittain ja tavoitetta nostetaan 8000 asuntoon vuonna 2023. Ottaen huomioon kaupungin epäsuotuisa väestökehitys ja noussut kustannustaso siihen liittyvät taloudelliset riskit, on tarpeen pohtia uudelleen rakentamisen määrää.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Helsinki
– selvittää jatkossa kaikkien kaupungista muuttaneiden syyt muutolleen esimerkiksi (asiaa
varteen laaditulla) nettilomakkeella
– Helsinki avaa asumisen ja maankäytön ohjelman ja päivittää sen asuntorakentamisen ja
niihin liittyvien liikennehankkeet vastaamaan kaupungin kehitystä ja taloudellisia realiteetteja

Helsingissä 24.8.2022
Perussuomalaisten valtuustoryhmä puolesta
Mari Rantanen
valtuustoryhmän puheenjohtaja

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa