Malmin lentokenttäalueen lentotoiminnan mahdollistaminen kaavoitus- ja esirakentamisaikana

Vuokrasopimusten irtisanominen Malmin lentokentällä on aiheuttanut koko maan yleisilmailun operaatiomäärän voimakkaan supistumisen. Liikenne ei ole siirtynyt muille kentille, eikä voikaan siirtyä johtuen ympäristölupien rajoituksista ja liian kaukaisista sijainneista pääkaupunkiseutuun nähden. Maan pääkaupunki ei ole enää saavutettavissa liikennekoneita ja varsinaisia liikesuihkukoneita pienimmillä ilma-aluksilla, koska ne eivät operatiivisesti sovi Helsinki-vantaan lentoasemalle.

Yleisilmailun kehittyessä lähivuosina voimakkaasti mm. sähköisen lentämisen yleistyessä, on tärkeää, että yleisilmailun toimintaedellytykset säilyvät myös sen ajan, kunnes paikka Malmin lentokentän korvaavalle kentälle on löytynyt ja toiminta pääsee siellä alkamaan tai kunnes lentotoiminnan loppuminen on välttämätöntä varsinaisten rakennustöiden johdosta. Paras vaihtoehto tietysti olisi, jos lentotoiminta Malmin lentokentällä voisi jatkua myös tulevaisuudessa.

Malmin lentokentän esirakentamisen esiselvityksessä todetaan, että esirakentaminen on aikaa vievää mm. maaperän esikuormittamisesta johtuen. Varsinainen rakentaminen alkaisi 2028 ja 2032 välisenä aikana. Esirakentaminen tulisi suunnitella ja vaiheistaa siten, että lentotoiminta voi jatkua vielä toistaiseksi.

Maanrakennustöiden suorittaminen kiitotienympäristössä on tavanomaista, eikä estä operointia. Edes maailman vilkkaimpia lentoasemia ei suljeta mittavienkaan rakennustöiden ajaksi, ja esim. Helsinki-Vantaan uuden terminaalin, rullausteiden ja asematason rakentaminen sujui ongelmitta vilkkaan lentotoiminnan jatkuessa samaan aikaan.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että esirakentamisen hyvällä suunnittelulla ja töiden vaiheistamisella ilmailulle annetaan Malmin lentokentällä toistaiseksi mahdollisuus palvella viranomaistoimintaa, kuljetuksia, liikenne- ja harrasteilmailun koulutusta, matkustamista ja harrasteilmailua ja että kenttä sekä sen rakennukset vuokrataan tässä tarkoituksessa kaavoitus- ja esirakentamisajaksi samoille tai vastaaville toimijoille kuin aiemminkin, ja vastaavin ehdoin.

Helsingissä 03.11.2021
Karinoja Erkki
Varavaltuutettu
Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa