Helsinkiläiset asetettava etusijalle kaupungin asunto-jonossa

Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Taisto Miettinen esitti maanantaina Kauniaisten kaupunginvaltuustossa ponnen vuokra-asunnonhakijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Sitä ei kannatettu. Ponsi liittyi ELY-keskuksen ehdotukseen uusien turvapaikanhakijoiden sijoittamisesta Kauniaisiin. Jopa siellä tilanne on se, että rahat ovat hyvin tiukassa. Tämän johdosta on erikoista, että kuntalaisten omia palveluita ollaan Kauniaisissakin valmiita heikentämään jopa lakisääteiseen minimitasoon, vaikka samalla lisätään muita kustannuksia vapaaehtoisesti ilman lainsäädäntöön perustuvia velvoitteita.

Valtuuston päätös ponnen osalta tarkoittaa käytännössä sitä, että Kauniaisten vuokra-asuntojen hakijat voidaan asettaa eriarvoiseen asemaan. Tämä hulluus ei saa levitä Helsinkiin saakka.

Helsingin kaupungin virkamiehet ovat sanoneet, että he eivät mitenkään suosi turvapaikanhakijoita. Mutta luokkaan ”kaikkein kiireellisimmät sijoitettavat” pääsevät ne, joilla ei ole asuntoa, omaisuutta tai tuloja. Eli turvapaikanhakijat.

Helsingin perussuomalaiset katsovat, että kaupungin pitkäaikaisille veronmaksajille on säädettävä ”pisteytyshyötymalli” vuokra-asuntojonossa. Pisteytysmalli antaisi mahdollisuuden tukea helsinkiläisiä verrattuna kaikkiin muihin hakijoihin, jotka eivät täällä vielä edes asu.

Helsingin perussuomalaiset ovat myös tehneet aloitteen konttimajoituksesta. Aloitteeseen ovat kaikki muut paitsi virkamiehet suhtautuneet positiivisesti. Koska asunnoista on huutava pula, konttimajoitusta voisi kokeilla myös turvapaikanhakijoiden tilapäismajoituksena.

Perussuomalainen Helsinki ry

Markku Saarikangas
puheenjohtaja
puh: 0400-361 018

Erkki Saarinen
hallituksen jäsen
puh: 040-593 7383

Kirjoitettu 14.6.2016

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa