Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Helsingin kaupungin lausunnosta maakunta- ja sote-uudistuksesta 4.4.2018

Perussuomalaiten Helsingin valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro (puheenpitäjänä Jussi Halla-aho) Helsingin kaupungin lausunnosta maakunta- ja sote-uudistuksesta kaupunginvaltuuston kokouksessa 4.4.2018.


Arvoisa puheenjohtaja,

Sote-järjestelmän kehittämisen tarpeellisuudesta vallitsee ja on vallinnut pitkään yhteisymmärrys. Kun väestö ikääntyy ja sairastavuus lisääntyy, ja kun hoidot samalla kehittyvät, on selvää, että kustannukset kasvavat. Samalla työssäkäyvien eli järjestelmän nettorahoittajien suhteellinen osuus väestöstä kutistuu. Tämä taas johtuu sekä työikäisen väestön pienenemisestä, että kasvavan maahanmuuttajaväestön hyvin heikosta integroitumisesta työmarkkinoille.

Kaupunginvaltuuston kokous 4.4.2018. Ryhmäpuheenvuoromme Helsingin lausunnosta maakunta- ja sote-uudistuksesta piti Jussi Halla-aho.

Vaihtoehtoina on verottaa enemmän, hoitaa vähemmän, lainata rahaa, tai yrittää tehdä asioita tehokkaammin. Koska kolme ensimmäistä vaihtoehtoa ovat poliittisesti vaikeita tai taloudellisesti kestämättömiä, soteuudistuksen tavoitteena on tämä viimeksi mainittu, asioiden tekeminen kustannustehokkaammin. Samalla on tietysti tärkeää, että ei eri tavoin kaiveta omaa kuoppaa syvemmäksi ottamalla terveyspalvelujen piiriin kokonaan uusia ryhmiä kuten laittomasti maassa olevia.

Täydellistä sotejärjestelmää ei varmasti ole olemassa. Jos olisi, se olisi jo pystytetty johonkin, ja muut olisivat kopioineet sen. Muutama perusasia kannattaa kuitenkin pitää mielessä. Hallintouudistukset ovat itsessään kalliita. Jos uudistus on yksiselitteisen hyvä ja järkevä, se voidaan nähdä investointina, joka pitkällä aikajänteellä maksaa itsensä takaisin.

Harva kai kehtaa vakavalla naamalla sanoa, että nyt käsittelyssä oleva sote- ja maakuntauudistus olisi yksiselitteisen hyvä ja järkevä. Asiantuntijalausuntojen mukaan kustannusten kasvun hidastuminen on hyvin epävarmaa, ne saattavat jopa kasvaa. Virheitä ja epäkohtia voidaan kuulemma korjata myöhemmin. Näin ajaudutaan helposti kierteeseen, jossa maksetaan paitsi alkuperäisen uudistuksen virheistä myös niiden virheiden korjaamisesta.

Me käsittelemme tätä asiaa nyt ennen kaikkea Helsingin ja helsinkiläisten näkökulmasta. Tästä näkökulmasta uudistus esitetyssä muodossaan rikkoisi asioita, jotka ovat ehjiä.

Keskuskaupungit, jotka ovat maan keskiarvoa terveempiä, nuorempia ja vauraampia, kärsivät taloudellisesti. Toisaalta malli ei ota huomioon kaupunkikeskusten erityisongelmia kuten suurta syrjäytyneiden joukkoa. Lähes miljardin euron säästötavoite Uudellamaalla johtaa suuriin irtisanomisiin ja julkisen terveydenhuollon rapautumiseen. Yksityisten terveyspalveluiden tarjonta epäilemättä lisääntyy kaupungeissa, mutta samalla asiakkaalle syntyy kannustin hakeutua hoitoon, joka ei ole välttämätöntä, kun taas palvelun tuottajalle syntyy kannustin ylihoitamiseen. Niin iloinen asia kuin markkinatalous onkin, yksityisten terveysjättien ensisijainen tehtävä ja tavoite on tuottaa rahaa omistajilleen. Pitkällä aikajänteellä tämä siirtää resursseja pois esimerkiksi vakavien sairauksien hoidosta.

Maakuntauudistus näennäisesti vahvistaa paikallista itsehallintoa suoraan valittavine valtuustoineen. Kuitenkin sekä maakuntien tehtävät, että ennen kaikkea rahoitus tulevat valtiolta. Helsingin tapauksessa kaksi kolmasosaa kunnallisverotuloista ja 40% yhteisöverotuloista ohjautuu valtiolle. Kun maakunnat ovat tosiasiassa valtion talutusnuorassa, niiden poliittinen liikkumatila on olematon. Maakuntavaltuustojen ja -hallintojen tärkein funktio näyttääkin olevan kokouspalkkioiden ja hallintovirkojen generoiminen.

Kuten lausunnossa todetaan, kyseessä on historiallisen suuri muutos, joka koskettaa tavallisen ihmisen kannalta kaikkein tärkeimpiä palveluja. Siksi olisi erityisen tärkeää, että uudistukselle olisi pyritty saamaan mahdollisimman laaja poliittinen tuki. Esityksessä pitäisi myös nykyistä paremmin ottaa huomioon niiden ihmisten kantoja, jotka työskentelevät alalla ja ymmärtävät siitä jotakin.

Perusvirhe sote- ja maakuntauudistuksessa ovat lähtökohdat. Uudistuksen kaksi pääkomponenttia eivät erillisinä nauti laajaa kannatusta edes hallituspuolueiden keskuudessa, muusta eduskunnasta puhumattakaan. Kyseessä on intressiryhmäpolitiikkaan perustuva lehmänkauppa. Kokoomus tukee maakuntauudistusta vain saadakseen soteuudistuksen ja siihen kytketyn valinnanvapauden. Keskusta tukee soteuudistusta ja valinnanvapautta vain saadakseen itselleen poliittisesti tärkeän maakuntauudistuksen.

Tällaisista lähtökohdista ei voi syntyä hyvää uudistusta. Perussuomalaiset kannattavat lausunnon hyväksymistä.

Lisätietoja:
Jussi Halla-aho
kaupunginvaltuutettu
Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmä

Kirjoitettu 4.4.2018

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa