Voittaako järki – hallinto-oikeuden tyrmäys Yleiskaavaan 2050!

Helsingin Hallinto-oikeuden päätöstä kumota osittain Helsingin yleiskaava voidaan pitää suuntaa-antavana mutta ei suoranaisena voittona. Vaikka Vartiosaaren säilyttäminen on ilahduttavaa, on kaupunkibulevardiprojekti osittaisenakin suuri uhka Hel-singin virkistysalueille.

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005553374.html

Tehtyyn päätökseen tulee mitä ilmeisimmin valitus ainakin vihreiltä ja vasemmistoliitolta, jotka molemmat haluavat sekä suojella keskuspuistoa että rakentaa kaupunki-bulevardit. Vasemmistoliitto jopa riemuitsi Hallinto-oikeuden päätöksestä säästää keskuspuistoa, mutta toisaalta se harkitsee valituksen tekemistä kaupunkibulevardien puolesta joka varmuudella tietää Keskuspuiston rakentamista! Opportunistiseen tapaansa vasemmistoliitto sekä haluaa syödä kakunpalan että säästää sen.

Sen sijaan perussuomalaisia lukuun ottamatta ei kellään heru myötätuntoa Malmin kentälle ja Tuomarinkylän alueelle. Niiltä osin ei hallinto-oikeus kumonnut Helsingin yleiskaavaa.

Tuomarinkylän suuri virkistysalue ollaan kaavoittamassa asuntorakentamiseen. vaikka voimassa olevassa maakuntakaavassa kyseinen alue on sekä virkistysaluetta että kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeää aluetta. Helsinki pyrkii kaavoittamaan alueen puutteellisin selvityksin ja vaikutusarvioin.

Tiedote 2.12.2016: Tuomarinkylän valitus yleiskaavasta jätetty hallinto-oikeudelle

Malmin kulttuurihistoriallisesta maailmanlaajuisesti ainoalaatuinen lentokenttäalue ei myöskään saanut armoa. Adressissa kentän puolesta on jo yli 60 000 hengen allekir-joitus. Kentän puolesta puhuu myös valtava määrä taloudellisia järkisyitä. Mutta ne eivät riittäneet kääntämään sen enempää hallinto-oikeuden, kuin Helsingin virkamiestenkään päätä. Vääjäämättä ollaan etenemässä kohti Suomen historian suurinta kulttuurikatastrofia, jota tulevat sukupolvet saavat hävetä.

http://www.pelastamalmi.org/fi/index.html

Peli ei kuitenkaan vielä ole menetetty. Päätöksestä valitetaan seuraavaan oikeusasteeseen, jonka järkeen meidän on asetettava toivomme. Tosin ainakin vihreät ja vasemmistoliitto ovat myös valittamassa päätöksestä kaupunkibulevardien osalta. Mo-lemmat osapuolet loppujen lopuksi haluavat kuitenkin gryndata Keskuspuiston eli pää-tös voi muuttua tämänhetkisestä vielä huonommaksikin. Tosin, ei se Tuomarinkylän, eikä Malmin lentoaseman osalta voi tätä huonompi olla. Kyseisten alueiden aktiivit ovat jo tahoillaan tekemässä myös valituksia.

Helsinkiläinen. Jos haluat säilyttää kulttuurimaiseman arvokkaana ja miellyttävänä myös tuleville sukupolville, vaikuta. Voit tehdä sen yllä olevien linkkien kautta kyseisiin tukiryhmiin tai voit kertoa mielipiteesi edustajallesi valtuustoon. Jos edustaja ei usko järkipuhetta, vaihda itsellesi parempi edustaja.

Perussuomalaisten Helsingin piiri esittää vaihtoehtona, että Östersundomin rakenta-mista aikaistetaan ja kaupungin kasvu aloitetaan sieltä. On otettava aikalisä nykyisen yleiskaavan kohdalla. Se kun on hirvittävällä kiireellä ja väkisin läpi viety, kuten Hallinto-oikeuden antama ratkaisu osoittaa.

Lisätietoja:

Perussuomalainen Helsinki ry

Markku Saarikangas Markku Salomaa
puheenjohtaja viestintäpäällikkö
pj@nullperushelsinki.fi viestintävastaava@nullperushelsinki.fi
p. 0400 361 018 p. 040 550 3608

helsinki.perussuomalaiset.fi

Kirjoitettu 14.2.2018

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa